Zimní údržba

Tisková zpráva 26. 10. 2007

Plán zimní údržby podrobně stanovuje způsob a rozsah zásahů na jednotlivých místních komunikacích v majetku města. Zimním obdobím se pro potřeby plánu ZÚ rozumí doba od 1. listopadu do 31. března. TSJ s.r.o. jsou pověřeny prováděním zimního úklidu na místních komunikacích. Na silnicích I., II., a III. třídy nezajišťuje úklid město.

V Jabloneckém měsíčníku je zdarma k dispozici podrobný plánek města, kde je barevně rozlišeno, jak rychle dojde k odklizení sněhu.

Plán zimní údržby vytvořený před dvěma lety se osvědčil a bude použit jako základ i pro zimní sezónu 2007-2008. Byly do něj zakomponovány zkušenosti, poznatky a připomínky z posledních dvou let a dále pak aktualizace pasportu komunikací. Po projednání s Policií ČR byly provedeny i některé úpravy v dopravním značení. Technické služby vyhověly převážné většině žádostí ze strany občanů a institucí.

Pro nadcházející zimní sezónu se počítá s dalším rozšířením počtu komunikací, u kterých se přechází z inertního posypu na posyp chemický. Uvedená změna technologie má výrazný vliv na bezpečnost silničního provozu. Tímto opatřením bude nejen zrychlena údržba frekventovaných komunikací, ale i urychleno odtávání sněhu a zmenšeno množství shrnovaného sněhu k chodníkům. Opatření má příznivý dopad i do jarního úklidu.

V zimní sezóně bude pravidelně jednou za 14 dní či podle aktuální potřeby zasedat operační štáb zimní údržby za účasti Policie ČR, Městské policie, Technických služeb Jablonec nad Nisou s.r.o. a Dopravního a silničního úřadu. Všechny jmenované složky budou tak jako v minulých letech spolupracovat na odstraňování případných závad a nedostatků v udržování bezproblémového chodu města.

Na dispečerských telefonních linkách TSJ s.r.o. bude i pro tuto sezónu v provozu záznamové zařízení, které průkazně zachytí telefonicky nahlášené požadavky či upozornění na nedostatky úklidu.

VOZOVKY

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Rozdíl 07/08

I. pořadí

24,6 km

24,6 km

25,0 km

25,9 km

26,1 km

+0,2 km

II. pořadí

20,2 km

20,4 km

20,0 km

24,9 km

26,8 km

+1,9 km

III. pořadí

100,5 km

101,5 km

115,3 km

112,0 km

110,6 km

-1,4 km

neudržované

4,1 km

4,1 km

29,7 km

27,6 km

25,7 km

-1,9 km

Celkem

149,4 km

150,6 km

190,0 km

190,4 km

189,2 km

-1,2 km

CHODNÍKY

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Rozdíl 07/08

Do 4 hodin

16,6km

16,6 km

17,7 km

17,9 km

18,0 km

+0,1 km

Do 12 hodin

10,6km

13,8 km

15,2 km

20,3 km

20,7 km

+0,4 km

Celkem

27,2 km

30,4 km

32,9 km

38,2 km

38,7 km

+0,5 km

Vytvořeno 26.10.2007 14:15:59 | přečteno 2113x | Petr Vitvar
load