Zastupitelstvo schválilo pravidla promíjení dluhů

Tisková zpráva 02. 02. 2007

Zastupitelstvo města schválilo Pravidla promíjení dluhů Městem Jablonec nad Nisou. Tento materiál vznikl z potřeby precizovat postup Města Jablonec nad Nisou a jeho orgánů v případě, že osoba, vůči níž má město pohledávku na peněžité plnění, požádá o prominutí této pohledávky nebo její části. Jedná se např. o pohledávky vzniklé z neplacení nájemného u bytů a nebytových prostor. Důvodem, proč by se město mělo zabývat prominutím těchto dluhů, je jednak důvod sociální, kdy poplatek z prodlení v některých případech několikanásobně převyšuje jistinu dluhu a může způsobit dlužníkovi vážné existenční problémy, za druhé se právní oddělení a exekuční oddělení často setkávají v praxi s kritikou ze strany třetích subjektů, které považují vysoké poplatky z prodlení za cosi nemorálního, což někdy působí negativně na dobré jméno Města Jablonce nad Nisou, přesto, že město má na poplatky z prodlení zákonné právo, jsou mu přiznávány soudními rozhodnutími i souhlasnou judikaturou Ústavního soudu. V případě prominutí části dluhu je třeba zmínit i pozitivní dopad na platební morálku dlužníků, kteří stanovením pevných pravidel dostanou impuls k doplacení alespoň části dluhu, samozřejmě je zároveň nutný i tvrdý postup vůči těm, jež na vstřícný postup nezareagují. Pravidla stanovují výši prominutelné části poplatku z prodlení, resp. smluvní pokuty, za předpokladu, že jistina dluhu nebude prominuta vůbec. Částky do 20 tis. Kč nebude město promíjet vůbec.

Vytvořeno 2.2.2007 9:03:06 | přečteno 2095x | Petr Vitvar