Zastupitelstvo města schválilo rozpočtovou změnu

Tisková zpráva 8. 12. 2006

Zastupitelstvo města na svém zasedání 7. prosince projednalo a schválilo rozpočtové změny a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.344.582 tisíc Kč a vzalo na vědomí rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedáních dne 31.8.2006, 5.10.2006 a 16.11.2006.

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města vybraným subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, kultury, sportu a tělovýchovy, a výchovy a vzdělávání.

Jsou to například dotace pro Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. o zvýšené náklady spojené se zahájením činnosti Komunitního centra pro národnostní menšiny, navýšení provozního příspěvku jednotlivých škol související většinou se zvýšením cen energií, na akci Rekonstrukce kostela sv. Anna, rekonstrukce sportovišť, provoz útulku pro odchycená zvířata, provoz městské policie nebo dotace azylovému domu Naděje. Změny se většinou týkají přesunů v rámci rozpočtu a využití části rezervy města.

Rozpočet města, včetně všech organizací, bude předložen ke schválení zastupitelstvu až v roce 2007. Do této doby bude hospodařeno dle pravidel rozpočtového provizoria. Zastupitelstvo města schválilo pravidla hospodaření Města Jablonce nad Nisou v roce 2007 před schválením rozpočtu na rok 2007. Limit na čerpání výdajů je zhruba ve výši 1/12 upraveného rozpočtu a do doby schválení rozpočtu na rok 2007 nebudou zahajovány v roce 2007 nové investiční akce.
Vytvořeno 8.12.2006 13:11:15 | přečteno 3383x | Petr Vitvar
load