Zastupitelstvo města schválilo rozpočet 2007

Tisková zpráva 02. 02. 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou schválilo rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2007 v celkovém objemu 1 157 857 tis. Kč vč. rozpočtů organizací zřízených městem a seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2007 v celkovém objemu 166 633 tis. Kč. Rozpočty let minulých byly schodkové a zanechaly městu dluh ve výši téměř 350 mil. Kč (vč. investičního úvěru ve výši 250 mil. Kč z roku 2005, který město začíná splácet až nyní). Rozpočet roku 2007 je rozpočtem stabilizačním, nepočítá s příjímáním nových úvěrů ani s výrazným prodejem městského majetku. I přesto se dle zákona (§4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) jedná o rozpočet schodkový, jelikož některé investiční akce realizované v roce 2006 budou uhrazeny až v tomto roce ze zůstatku peněžních prostředků roku minulého. Rozpočet pokrývá všechny nutné výdaje města a jeho organizací a přitom město dále nezadlužuje.

Vytvořeno 2.2.2007 9:06:26 | přečteno 1949x | Petr Vitvar