Zastupitelstvo města schválilo kontokorentní úvěr

Tisková zpráva 02. 02. 2007

Na překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy a výdaji obce otevírá Město Jablonec nad Nisou každoročně kontokorentní úvěr. V současné době je otevřen kontokorentní úvěr s možností čerpání do výše 50 mil. Kč u Komerční banky, a.s. Přes bankovní účty města vedených u Komerční banky, a.s. jsou realizovány téměř veškeré peněžní operace města, je využíváno elektronické bankovnictví, čímž má město přehled o okamžitém stavu bankovních účtů. U tohoto peněžního ústavu jsou vedeny nejen bankovní účty města, ale i městských organizací, které jsou všechny zapojeny do cash poolingu, kde se zůstatky všech účtů fiktivně sčítají. A právě z tohoto důvodu Město Jablonec nad Nisou neplatí za čerpání prostředků z kontokorentního úvěru.

Vytvořeno 2.2.2007 9:04:31 | přečteno 2054x | Petr Vitvar