Zastupitelé schválili rozpočet pro rok 2012

24.02.2012 - Jablonečtí zastupitelé schválili většinou hlasů rozpočet města na rok 2012 v celkovém objemu 883.133.000 korun.

Letošní rozpočet oproti minulým letům nedosahuje ani jedné miliardy korun. Důvodem je i snížení o 155 milionů, které město dříve dostávalo na výplatu sociálních dávek. V souvislosti se sociální reformou přešla tato povinnost na úřady práce.

Pro rok 2012 je rozpočet sestaven jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu ve výši 62.162.000 je kryt přebytky hospodaření minulých let a prostředky ze správy aktiv.

Již pro rok 2011 byla přijata úsporná opatření vedoucí ke snížení běžných výdajů. „V tomto trendu pokračujeme i v novém rozpočtu a bude nutné jej držet i nadále. Jedině maximálním šetřením zejména provozních výdajů můžeme dosáhnout nastaveného finančního výhledu,“ konstatoval místostarosta Miloš Vele.

„Při tvorbě rozpočtu bylo nutné pečlivě zvážit a vybalancovat potřeby jednotlivých odborů městského úřadu, organizací města a zamyslet se nad realizací investičních akcí,“ říká Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky. Daňové příjmy oproti loňskému roku poklesly o 20 milionů korun, naopak ceny energií o 7 milionů stouply. O 8,5 milionu korun také poklesly příjmy z hazardu.

Rezervy města pro rok 2012 jsou vytvořeny v objemu 60.383.000 korun. Zde se počítá s klasickou rezervou ve výši 10 milionů, dalších 10 milionů je rezerva na spolufinancování, která slouží k předfinancování a dofinancování dotačních akcí, s 35 miliony počítá město jako s rezervou na opravy městského majetku a vytvořena byla i nová rezerva ve výši 5,3 milionu na příspěvky komisí, sportovní kluby a projekt Jablonec nad Nisou 2012. „Pokud se příjmová stránka v prvním pololetí bude vyvíjet tak, jak si představujeme, předpokládám, že tuto rozervu budeme moci v polovině roku uvolnit,“ vysvětluje místostarosta Vele.

Na jmenovité akce je vyčleněno 128 milionů korun. Jedná se o investiční výdaje včetně zpracování projektových dokumentací. Největší investiční akci v příštím roce bude zateplení ZŠ Liberecká.

Město v roce 2011 přistoupilo k řadě úsporných opatření, například optimalizace městského úřadu ušetřila na provozních výdajích města 10 milionů korun. K další úspoře vedla i soutěž na dodavatele elektrické energie a v neposlední řadě i internet ve školách, který bezplatně dodává firma GREPA Network, s. r. o. Pro příští rok se dá očekávat i úspora prostředků díky změně metodiky prodeje městského majetku. Je rovněž nutno dodat, že v roce 2011 získalo město Jablonec na daních ze státního rozpočtu o 5,6 milionu korun méně než v roce 2010. V roce 2012 město zaplatí zatím historicky nejvyšší částku v rámci dluhové služby – tzn. splátky úvěrů a leasingu včetně úroků – 78 milionu korun.

Další informace

Vytvořeno 24.2.2012 12:47:59 | přečteno 1786x | Petr Vitvar
load