Zastupitelé prodloužení smlouvy zamítli

21.10.2011 - O další prodloužení smlouvy budoucí kupní na pozemky v Lipanské ulici požádala městské zastupitele firma Proctus 3, s. r. o. Zastupitelé však její požadavek zamítli.

O pozemky určené k zastavění projevily v minulosti zájem tři společnosti. Liberecká AUCTION POINT, s. r. o. zde chtěla vystavět polyfunkční dům s byty pro seniory (bydlení pro 128 rezidentů, s parkováním, prodejnou, lékárnou, ordinací, restaurací a kavárnou). Pražská Společnost Skanska CZ, a. s., od žádosti odstoupila a další liberecká společnost PROCTUS 3, s. r. o., plánovala vystavět polyfunkční dům s padesáti bytovými jednotkami, z nichž by polovinu tvořily malometrážní byty. Dále zde měla být velkoprodejna v jednom křídle, v druhém malé krámky, kavárna a veřejné WC. Samozřejmostí mělo být parkoviště pro zákazníky obchodů a garáže pro vlastníky bytů.

Na konci září 2006 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní k výstavbě polyfunkčního domu s tím, že výměra prodávaných pozemků bude upřesněna až po kolaudaci, která měla být do 31. 1. 2009. V březnu loňského roku schválila rada posunutí kolaudace polyfunkčního domu nejpozději do 31. 10. 2011. Včera požádala společnost Proctus 3, s. r. o., o další prodloužení termínu kolaudace, a to do 30. 9. 2014. Toto prodloužení nedoporučil výbor pro hospodaření s majetkem města, ani právní oddělení. Podle něj firma Proctus 3 nesplnila podmínky uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, zvláště nedodržela termín kolaudace k datu 31.10.2011. „Tím městu odpadá povinnost uzavřít kupní smlouvu,“ konstatuje Robert Musil, vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek.

Vytvořeno 21.10.2011 13:13:10 | přečteno 2301x | Petr Vitvar
load