Zastupitelé přijali vyhlášky proti alkoholu a žebrání

Tisková zpráva 01.10.2010

Dvě vyhlášky - jedna o alkoholu, druhá k regulaci žebrání ve vymezených částech města - projednávali na svém posledním zasedání jablonečtí zastupitelé. Vyhlášky vznikly na základě požadavků ředitele městské policie.

„Požadavek na vydání obou vyhlášek z potřeby zajistit ve městě klid a veřejný pořádek na místech, kde se zdržuje větší počet obyvatel. Závadové skupiny osob, zejména bezdomovci a opilci, svým jednáním a chováním vzbuzují veřejné pohoršení. Jejich postižitelnost ze strany městské policie je omezena, přičemž se výskyt těchto osob a jejich agresivita vůči běžnému obyvatelstvu města zvyšuje,“ vysvětluje ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou Jiří Rulc, který věří, že vydání obecně závazných vyhlášek poskytne městské policii i ostatním složkám velmi silný argument ke zjednání pořádku v určitých specifických lokalitách a možnost eliminovat obtěžování zejména dětí, starších osob, podnikatelů..

Do vymezených míst nemohla být zařazena sportoviště a dětská hřiště, ani některé parky či prostředky městské hromadné dopravy. „Podle výkladu ministerstva vnitra nemohou být zařazeny, jelikož například v případě MHD nelze zasahovat do vztahu mezi přepravcem a cestujícím, hřiště zase mají své provozní řády, kde by měl být zakotven zákaz pití alkoholu a žebrání,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení Leoš Teufl.

Problematické je uplatňování sankcí. Městská policie má přesně stanovený postup přestupkovým zákonem. „Městská policie bude teď mít možnost bezdomovce, protože to jsou nejproblémovější osoby, za alkohol odvést, protože ho nebude moci identifikovat. Ale jelikož neexistuje vězení pro dlužníky, bude nakonec propuštěn,“ konstatuje starosta Petr Tulpa, jenž doufá, že kupící se problémy by mohli být motivem pro zřízení krajské záchytky.

Vyhláškám nepodléhají charitativní sbírky, které jsou řádně hlášené a povolené městským nebo krajským úřadem.

Vytvořeno 1.10.2010 12:56:06 | přečteno 2281x | Petr Vitvar
load