Zastupitelé přidělovali příspěvky z rozpočtu

29.04.2011 - Zastupitelé včera projednali rozdělení finančních příspěvků v celkové výši 3.020.000 korun na kulturu, sport, vzdělávání a sociální oblast. Návrh jednotlivých komisí zastupitelé schválili.

Komise humanitní pracovala s částkou 320.000 korun, kterou rozdělila mezi žadatele z oblasti sociální péče a zdravotnictví tak, že v rezervě jí zůstalo pět tisíc korun. Podporu nezískala jen jedna žádost, která byla doručena až po termínu.

Částku 200.000 korun rozdělovala komise pro výchovu a vzdělání, která si v rezervě ponechala 19.000 korun, a to na řešení každoročních mimořádných událostí. Ze stejného důvodu si desetitisícovou rezervu ponechala komise kulturní, která měla k dispozici 1.120.000 korun. Rezervu komise využije například k ocenění případných úspěchů kulturních subjektů na soutěžích, přehlídkách, festivalech apod.

Pro sport a tělovýchovu byla k dispozici částka 1.280.000 a příslušná komise ji rozdělila beze zbytku, přičemž použila jednotného klíče: členská základna - celkový počet členů + mládežnická základna, která znamenala preference. Komise pro subjekty z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů disponuje 100.000 korun a posuzovat jednotlivé žádosti bude v první polovině května.

Žádný z žadatelů, kterým komise příspěvek z městského rozpočtu přidělily, v současné době nic nedluží městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem.

Vytvořeno 29.4.2011 13:24:06 | přečteno 2841x | Petr Vitvar
load