Zásady poskytování příspěvků z městského rozpočtu

Tisková zpráva 25. 09. 2009

Jablonečtí zastupitelé loni v listopadu schválili I. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb, letos v únoru pak Akční plán pro rok 2009 obsahující vybrané priority z I. Komunitního plánu. Jedním ze společných prioritních cílů, který si stanovily všechny pracovní skupiny, je vytvoření podmínek pro zajištění sociálně-zdravotních služeb na území města. Z toho důvodu je však třeba změnit podmínky k poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města tak, aby bylo možné prioritně podporovat sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Financování sociálních služeb je v České republice založeno na tzv. principu vícezdrojového financování. Poskytovatelé sociálních služeb získávají finanční prostředky z veřejných rozpočtů, jakými jsou rozpočty státu, krajů, města a obcí, a úhrad od uživatelů. Největší objem peněz plyne poskytovatelům ze státní pokladny, a to na základě každoročně vyhlašovaných dotačních řízení hlavně Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Dotace jsou určeny na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby a jejich příjemci mohou být jen registrovaní poskytovatelé sociálních služeb. K dalším možným zdrojům finančních prostředků patří i ty ze strukturálních fondů Evropské unie, sbírek, fondů a nadací.

Vzhledem ke složitému vícezdrojovému způsobu financování sociálních služeb a zajištění co možná nejefektivnějšího spolufinancování ze strany města je nutné, aby město Jablonec nad Nisou mělo nastaveno systém pro poskytování finančních příspěvků ze svého rozpočtu.

Nové zásady, které zastupitelé včera schválili, umožní městu lépe a kvalifikovaněji vyhodnotit předložené žádosti, získat všechny podstatné informace o registrovaných sociálních službách a efektivněji rozdělovat finance včetně kontroly s jejich hospodařením.

„Nový systém umožní předfinancování sociálních služeb tak, aby se poskytovatelé nedostávali do finančních potíží, a to hlavně začátkem roku, kdy čekají na zaslání schválené dotace od ministerstva práce a sociálních věcí,“ konstatuje manažer pro koordinaci sociálních věcí pověřený vedením odboru humanitního Jan Heinzl.

Vytvořeno 25.9.2009 13:03:53 | přečteno 2473x | Petr Vitvar
load