Zapsány jsou i podzimní děti

Tisková zpráva 11. 04. 2008

Jabloneckým mateřským školám se letos podařilo po zápise do MŠ uspokojit téměř všechny zájemce s tím, že do školek jsou zapsány všechny tříleté a starší děti, ale rovněž i děti, které tří let dovrší až v měsíci září, říjnu a listopadu letošního roku.

Zásluhu na uspokojení poptávky pro umístění dětí v předškolních zařízeních má bezesporu i plánované navýšení kapacity mateřských škol zřízením jedné odloučené třídy MŠ v základní škole v Kokoníně v objektu Rychnovská 215. „Tady bude upravena jedna třída a zrekonstruováno sociální zařízení,“ říká vedoucí oddělení školství, kultury a sportu Zdeňka Květová.

Radnice má na přípravu nové třídy ve svém rozpočtu vyčleněnu částku 1.400 tisíc korun, za kterou zrekonstruuje sociální zařízení a šatnu pro předškolní děti. Vytvoření odloučeného pracoviště je dočasným řešením do doby, pokud bude trvat velká poptávka po místech v MŠ. Jakmile zájem za pár let opadne, třída bude opět sloužit pro potřeby školy základní a tento fakt bude při rekonstrukci zohledněn.

V rámci dalšího rozšiřování počtu míst v mateřských školách je pro příští školní rok plánováno zvýšení kapacity MŠ Husova. Nová třída by měla vzniknout od září 2009 v prostorách, které v současnosti využívá ke své lékařské praxi MUDr. Vondrušková a ta již byla se záměrem města seznámena. Vznik nové třídy musí však především odsouhlasit zastupitelstvo města tím, že v roce 2009 schválí finanční prostředky na úpravu uvolněných prostor. Pokud bude poptávka po volných místech v mateřských školách stále růst, má oddělení školství, kultury a sportu připraveny další varianty možného navýšení kapacity jabloneckých předškolních zařízení. „Při všech budoucích zápisech do mateřských škol bude hlavním kritériem přijetí věk dítěte, to znamená že v souladu s platným školským zákonem a vyhláškou o předškolním vzdělávání budou přednostně zapisovány děti ve věku od tří let,“ zdůrazňuje Zdeňka Květová.
Vytvořeno 11.4.2008 12:55:20 | přečteno 2166x | Petr Vitvar
load