Zájmové lokality

Tisková zpráva 26. 10. 2007

Materiál schválený říjnovým zastupitelstvem jednoznačně vymezuje, které pozemky město považuje za strategické a chce si je ponechat a které je naopak ochotno zájemcům za určitých podmínek prodat. Informace, že bude v budoucnu blokována výstavba, je mylná. Naopak toto rozhodnutí zastupitelů významně urychlí zejména bytovou výstavbu v Jablonci.

V materiálu se vyskytla formulace, že ve vymezených lokalitách město nechce zveřejňovat pozemky za účelem prodeje. Důvodem, proč nebudeme ihned zveřejňovat pozemky určené k individuálním zástavbám jednotlivým zájemcům, je nutnost nejprve stanovit základní regulativy (např. max. počet domků, podlažnost atd.) pro tyto jednotlivé lokality. Až bude vyhotovena první studie zastavitelnosti, dojde ihned ke zveřejnění příslušných pozemků. První lokalita bude připravená již po novém roce, zbytek nejpozději do dvou let

U další skupiny pozemků určených pro velké záměry to zase v praxi znamená, že pokud přijde investor s investičním záměrem v této konkrétní vymezené lokalitě, pozemky zveřejníme a tím se mohou přihlásit i další zájemci se svými investičními projekty, ze kterých vybereme ten nejlepší.

V minulých letech byla situace taková, že drobní stavebníci odcházeli z radnice po podání žádosti o pozemek s nepořízenou, neboť existovalo nebezpečí, že takto prodáme například strategický pozemek, který nám v budoucnu znemožní realizaci důležitého veřejně prospěšného záměru. Tím došlo k významnému posunu, neboť žádosti o koupi pozemků můžeme okamžitě buď povolit, nebo zamítnout.

Zájmové lokality, které jsou pro město klíčové k dalším rozvojovým záměrům, nebudou nabízeny k prodeji vůbec. Na těchto místech může stát veřejně prospěšná stavba, například komunikace, škola a podobně. Naopak v tzv. prolukách v současné zástavbě uvítáme investory, kterým sdělíme podmínky a specifikaci parametrů a cílového typu zástavby a poté i tyto pozemky zveřejníme.
Vytvořeno 26.10.2007 14:07:48 | přečteno 2084x | Petr Vitvar
load