Zajímavé je zřídit jesle ve spolupráci s nemocnicí

Tisková zpráva 25. 09. 2009

Jedním z bodů jednání zastupitelstva (24. 09. 2009) bylo zařízení typu jeslí. O jejich potřebnosti se zastupitelé nepřeli a všech pětadvacet přítomných odsouhlasilo záměr zřízení jeslí, případně jejich sloučené formy s mateřskou školou v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Místostarosta Petr Vobořil předloží na říjnové zasedání detailně zpracovanou podobu projektu včetně podrobného rozpočtu. Místostarosta Lukáš Pleticha pak bude mít za úkol zařadit do rozpočtu 2010 částku odpovídající vstupní investici, vybavení a provozním nákladům na zařízení v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

V současné době neexistuje ve městě zařízení, které by poskytovalo dlouhodobější (celodenní) péči dětem mladším tří let. Zvýšená poptávka po něm souvisí částečně s nárůstem porodnosti v minulých letech, s nedávnou změnou legislativy (dvouletá rodičovská dovolená) a se stoprocentní obsazeností všech míst v jabloneckých mateřských školách.

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku středního zdravotnického personálu má Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., zájem zřídit pro své zaměstnance, popřípadě i ostatní občany města, mateřskou školu a jesle ve svém areálu jako sloučené zařízení. Toto řešení má z pohledu města hned několik výhod - areál nemocnice splňuje požadavky dostupnosti v centru města, neměl by být problém s kvalifikovaným zdravotnickým personálem či odbornou garancí. Odpovídající stravování může zajišťovat nemocniční kuchyně.

Zřízení mateřské školy a jeslí v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., je dle předběžných jednání s vedením nemocnice reálné k 1. září 2010, pokud budou zajištěny investice na výstavbu vhodného objektu. Ten bude možné i v případě snížené poptávky zaměřit primárně na péči o děti od 0 do 3 let věku, které nelze umístit do uvolněných kapacit mateřských škol.

Finanční náročnost provozu závisí na faktu, zda v areálu nemocnice vzniknou pouze jesle nebo sloučené zařízení. „Pro hrubou představu - odhadované měsíční náklady na jedno dítě umístěné ve třídě jeslí vychází na cca 6 700 Kč. Počítáme-li, po vzoru libereckých jeslí, že by rodič za své dítě měsíčně platil modelově 3 200 Kč, zbývající finanční prostředky, 3 500 Kč, by muselo uhradit město - tedy cca 600 tisíc korun ročně v případě sloučeného zařízení s třídou jeslí pro 15 dětí,“ říká Markéta Puzrlová, manažerka prorodinné politiky.

Vstupní investice na zajištění prostor v areálu nemocnice jsou v případě kontejnerové školky odhadovány na cca 4,5 milionů Kč, demolice vybraného objektu je vyčíslena na cca. 1,5 milionu Kč, avšak nová výstavba by vyšla asi na milionů patnáct. Pokud by z jakýchkoliv důvodů byl v budoucnosti provoz jeslí nebo sloučeného zařízení ukončen, je nemocnice schopná nově vzniklý objekt využít i jinak.

Jesle v Jablonci nad Nisou

Provoz jeslí byl převeden z Okresního ústavu národního zdraví Jablonec nad Nisou (OÚNZ) na město Jablonec nad Nisou ke dni 1. 1. 1992. Pracovníci jeslí přešli delimitací - stali se zaměstnanci města. Provoz jeslí byl plně hrazen z rozpočtu zřizovatele (města).

Ve městě byly provozovány:

  • Jesle Šumava, Švédská 12, Jablonec n. N.
  • Jesle Puškinova 2, Jablonec n. N.
  • Jesle Josefa Hory 33, Jablonec n. N.

V následujících letech se díky klesající porodnosti snižovala poptávka po umístění batolat do jeslí. I přes zavedení služby hlídání dětí a postupné omezovaní počtu zařízení ve městě se nepodařilo jesle v Jablonci nad Nisou udržet, a to i proto, že snižující se porodnost dopadla na provoz mateřských škol, které byly stále častěji ochotné (i během roku) přijímat děti 2 - 3 leté, aby udržely svou kapacitu.

Vzhledem k tomu, že poplatky za mateřskou školu byly v porovnání s jeslemi nižší, vedly i ekonomické důvody rodiče dětí mladších 3 let k preferenci mateřské školy před jeslemi.

I tehdejší obecný názor, že je vhodné (a podmínky tak byly nastaveny) trávit s dětmi delší mateřskou dovolenou doma, přispěl k tomu, že Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou rozhodlo v r. 2000 o zrušení provozu posledních jeslí v Jablonci nad Nisou.

Vytvořeno 25.9.2009 12:48:03 | přečteno 3262x | Petr Vitvar
load