Zabezpečení svatebních obřadů

Tisková zpráva 15. 12. 2006

Rada města po projednání předložené zprávy stanovila obřadním dnempro konání svatebních obřadů, dle vypracovaného plánu svatebních obřadů, na sobotu. Plán byl vypracován dle poznatků z předchozích let, kdy byla ověřena potřeba obřadních dnů v daném měsíci dle počtu uzavíraných manželství. Sobota je stále nejžádanějším dnem pro uzavírání manželství. Došlo k posunu zahájení obřadů na desátou hodinu, protože o 9,00 hodinu ráno nebyl zájem Doba pro konání svatebních obřadů v sobotu je stanovena od 10,00 do 14,00 hodin. Místností pro konání svatebních obřadů je obřadní síň v budově radnice.

Snoubencům, kteří chtějí požádat o povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu, tedy jiný den, než je sobota , která je uvedena v plánu svatebních obřadů, nebo chtějí uzavřít manželství na jiném vhodném místě, např. různé penziony v obci Janov nad Nisou, Bedřichov, Nová Ves nad Nisou, nebo v katastrech obcí Lučany nad Nisou a Josefův Důl, Maršovice, Dalešice, byl za vydání povolení stanoven správní poplatek 1000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb.položka 12 odst. c) sazebníku správních poplatků.

V této souvislosti bylo radou města navrženo rozšíření poplatku za služby, který je nyní ve výši 250,- Kč vybírán od snoubenců, kteří žádají o povolení uzavřít manželství mimo obřadní síň, a to za dopravu obřadníka a matrikářky k obřadu i od snoubenců, kteří mají svatební obřad na radnici. Dotazem u jiných matričních úřadů bylo zjištěno, že tento tzv. režijní poplatek je vybírán od snoubenců až ve výši 900,-Kč (např. Turnov).

Obřadní síň bývá v sobotu také k dispozici přibližně 7krát do roka Sboru pro občanské záležitosti pro konání obřadů „Vítání občánků“. V plánu je také zohledněno pořádání jiných akcí na Mírovém náměstí předem plánovaných, např. Podzimní slavnosti, tak, aby nedošlo k souběžnému konání svatebních obřadů a kulturních akcí na náměstí, mimo jiné i proto, že není k dispozici plocha na parkování svatebních aut.
Vytvořeno 15.12.2006 13:06:02 | přečteno 3911x | Petr Vitvar
load