Z jednání rady města Jablonec n. N. (11. 1. 2007)

Tisková zpráva 12. 01. 2007

Výroční zpráva Plavecký bazén, o.p.s.

Rada města se opakovaně zabývala výroční zprávou obecně prospěšné společnosti Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, předloženou předsedou správní rady panem Kolářem. Ani tentokrát ale nemohla být s úrovní a obsahem předloženého materiálu spokojena. Ten obsahoval řadu věcných a formálních nedostatků a některé obligatorní náležitosti v materiálu opět chyběly. Rada města proto přijala usnesení, kterým předloženou zprávu odmítla a uložila právnímu oddělení městského úřadu připravit na příští jednání rady města právní rozbor možností, jak řešit špatnou práci správní rady, včetně možnosti jejího odvolání

Změny v orgánech

Rada města se zabývala žádostí bývalého starosty města RNDr. Jiřího Čeřovského, který požádal o uvolnění z některých funkcí. Rada města mu vyhověla a nahradila jej ve správní radě Nadace Nemocnice současným starostou Mgr. Petrem Tulpou a při jednání v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sport Jablonec nad Nisou s.r.o nahradila rada města RNDr. Čeřovského v dozorčí radě této společnosti místostarostou Petrem Vobořilem

Oprava památníku obětem 1. světové války

Radě města byl předložen záměr na opravu památníku obětem 1. světové války umístěný na okraji Tyršova parku. Rada tento záměr po diskusi, kde byl záměr ještě upřesněn a doplněn, podpořila. V současné době se ale jeví problém zařadit tuto akci do rozpočtu města pro rok 2007. Proto byl přijat úkol pokusit se získat potřebné finanční prostředky z dotačních zdrojů stojících mimo rozpočet města, ale s cílem, aby oprava byla dokončena ještě před jubilejním výročím v roce 2008.

Město využívá veřejně prospěšné práce

Rada města byla informována o zvyšujícím se počtu pracovních míst, které jsou u městského úřadu vytvářeny na veřejně prospěšné práce. Na tato místa přispívá významnou měrou stát prostřednictvím Úřadu práce. Proti roku 2004, kdy město využívalo 3 takové pracovníky, jich dnes pracuje pro město již 13. Jsou využíváni jednak oddělením životního prostředí a jednak oddělením sociálních služeb na manuální práce, které musí město zajišťovat a muselo by je jinak hradit z finančních prostředků našeho města.

Obsáhlá diskuse

Poměrně časově obsáhlá a rozmanitá byla tentokrát diskuse členů rady města. Předmětem byla problematika likvidace komunálního odpadu, čistota a parkování ve středu města, dosavadní úspěšně probíhající diskusní fórum na internetových stránkách města k výhledu a změnám na Dolním náměstí, dopad letošní teplé zimy na finanční rozpočet Technických služeb Jablonce s.r.o, financování tramvajového spojení s Libercem. Většina diskutovaných věcí by se měla objevit v blízké budoucnosti v programu rady města v podobě připravených materiálů zařazených do oficiálního programu jednání.
Vytvořeno 12.1.2007 13:17:20 | přečteno 2423x | Petr Vitvar
load