Vznikl nový osadní výbor Kokonín

21.10.2011 - Další, v pořadí druhý osadní výbor vznikl včera. Po prosečském nyní bude pracovat také devítičlenný výbor Kokonína.

Zastupitelé včera schválili vznik osadního výboru, jeho devět členů a předsedu. Funkční období bylo stanoveno do listopadu 2014. Členy Osadního výboru Kokonín se stali: Josef Šikola (předseda), Jan Berger, Vladislav Šikola, Karel Zeman, MVDr. Ivan Hradil, František Soukup, Karel Bobota, Jana Hamplová a Petr Mikula.

Podnět ke vzniku výboru dalo na přelomu září a října několik kokonínských občanů, kteří se chtějí podílet na řešení záležitostí týkajících se správy veřejných věcí a rozvoje místní části Jablonec nad Nisou - Kokonín, chtějí se účastnit jednání zastupitelstva a probíhajících změn současného i přípravy nového územního plánu. Dotyční jsou přesvědčení o tom, že aktuální zastoupení občanů s trvalým pobytem v místní části Kokonín v orgánech města není dostačující, protože zastupitel bydlící v Kokoníně je jen jeden.

O osadních výborech mluví § 117 - 121 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích

  • Osadní výbor musí mít minimálně 3 osoby s trvalým pobytem v místní části, v které se osadní výbor zřizuje;
  • počet členů musí být lichý, usnesení se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru;
  • předsedou výboru nemusí být zastupitel;
  • kdo je členem osadního výboru, určuje svým usnesením zastupitelstvo;
  • předsedovi osadního výboru musí být uděleno slovo na jednání zastupitelstva, pokud o něj požádá.

Práva osadního výboru určuje § 121 zákona (konkrétní případ Kokonína)

  • předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce Kokonín a městského rozpočtu;
  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části obce Kokonín;
  • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v Kokoníně.
Vytvořeno 21.10.2011 13:13:03 | přečteno 2934x | Petr Vitvar
load