Vznik pracovní skupiny odborníků na zimní údržbu

Tisková zpráva 1. 12. 2006

Rada města na svém jednání dne 16. listopadu uložila panu místostarostovi Pletichovi vytvořit pracovní skupinu odborníků, kteří pomohou dopracovat koncepci zimní údržby Technickými službami pro zimní sezónu 2006-2007. Už se konaly dvě schůzky a výstup z těchto schůzek bude projednán na Radě města dne 14. prosince. Návrhy směřují zejména ke zefektivnění provádění zimní údržby, např. opatření k lepšímu odvozu sněhu z místních komunikací, k využití skládky sněhu v majetku SKS, k efektivnější spolupráci všech složek podílejících se na zimní údržbě (TSJ, Městská policie, Městský úřad, SKS, ČSAD a další).

Vytvořeno 4.12.2006 9:29:06 | přečteno 2496x | Petr Vitvar
load