Významný strom může navrhnout každý Jablonečan

Tisková zpráva 14. 05. 2010

Oddělení životního prostředí Městského úřadu v Jablonci nad Nisou vytvořilo přehled dřevin, které jsou pro město významné, a přesto nebyly vyhlášeny za památné stromy.

Narozdíl od těch památných se nebudou stromy významné vyhlašovat, ale pouze evidovat na oddělení životního prostředí a nebudou pobírat zvláštní ochranu. Avšak mohou být pak navrhnuty na vyhlášení mezi památné.

Jako dřeviny pro město významné mohou být označeny pouze ty, které rostou na katastrálním území Jablonce n. N., Kokonína, Rýnovic, Mšena n. N., Jabloneckých Pasek, Vrkoslavic, Proseče n. N. a Lukášova. Kriteriem pro zařazení stromu je, zda byl vysazen při významné události, významnou osobností, na významné místo nebo při významné příležitosti.

Navrhnout významný strom může každý starší patnácti let nebo právnická osoba. Návrh, podaný na oddělení životního prostředí, musí obsahovat název druhu dřeviny, situační určení místa výskytu a důvody na zařazení.

O zařazení dřeviny mezi významné stromy rozhodne Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí, evidenci, která bude zveřejněna a aktualizována na webových stránkách města, povede oddělení životního prostředí. Stejně bude komise rozhodovat o ukončení evidence.

Vytvořeno 14.5.2010 9:43:45 | přečteno 2452x | Petr Vitvar
load