Výsledky: Referendum je neplatné a nezávazné

19.02.2012 - V neděli 19. února se konalo v Jablonci nad Nisou - Kokoníně referendum s otázkou: "Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín?"

K referendu se dostavilo 360 oprávněných osob. Tento počet nedosahuje potřebných 35% oprávněných osob k tomu, aby bylo referendum platné.

Pro odtržení Kokonína se vyslovilo pouze 32 oprávněných osob.

Kokonín má ve dvou hlasovacích okrscích celkem 1491 oprávněných osob.

Celkové náklady na referendum vyčíslil městský úřad na 60 tisíc korun.

Výsledky podrobně

Celkový počet oprávněných osob zapsaných v obci ve výpisech ze seznamu oprávněných osob

1 491

Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky

360

Celkový počet odevzdaných úředních obálek

360

Celkový počet platných hlasů

354

Celkový počet platných hlasů pro ANO

32

Celkový počet platných hlasů pro NE

320

Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování

2

Účast na referendu

24,14%

 Referendum je neplatné a nezávazné.

Vytvořeno 19.2.2012 20:35:47 | přečteno 2265x | Petr Vitvar
load