Výsledek loňské práce jabloneckých strážníků

Tisková zpráva 26. 02. 2010

Ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou Jiří Rulc předložil zastupitelům ke schválení výroční zprávu. Ta se zabývá plněním plánu hlavních úkolů, shrnuje hlavní oblasti práce městské policie v loňském roce, uvádí celkový souhrn evidovaných a zpracovaných událostí, které porovnává s rokem 2008.

Kromě těchto částí je ve zprávě obsažen souhrn některých vybraných problematik, jimiž se městská policie zabývala po celé jedno desetiletí, a to včetně rozboru statistických údajů získaných z informačního systému „DERIK“. Součástí grafů jsou i vývojové trendy, ze kterých lze odhadovat budoucí vývoj. Poslední část zprávy se pak zaobírá současným stavem, navrhuje a doporučuje opatření nutná k ještě větší efektivitě práce jablonecké městské policie v roce 2010.

Asi k nejvýznamnějším úkolům loňska patřil nový organizační řád a základní řídící dokumenty městské policie s jasným vymezením odpovědností a kompetencí, ale i projekt Okrskář, který odstartoval 1. března 2009. Strážníci se během celého roku profesně vzdělávali a zkvalitňovali svou práci v pořádkové i dopravní službě.

„Naším cílem bylo také zaměřit hlídkovou službu na vytipované lokality, jakými jsou například Tyršovy sady, kde strážníci kontrolovali veřejný pořádek, požívání alkoholu, od dubna do září je pak zvýšená kontrola kolem přehrady Mšeno, kde je třeba kontrolovat záchranné zařízení v bednách, restaurace, parkování. V lokalitách Paseky, Mšeno, Kokonín, Vrkoslavice či Proseč nás zase trápí černé skládky,“ říká ředitel MP Jiří Rulc.

Se státní policií organizuje městská například jednou měsíčně společné dopravně bezpečnostní akce (měření rychlosti, kontrola podávání alkoholu mládeži apod.), výměnné stáže strážníků, k nimž se připojuje také Městská policie v Liberci.

Aktivní je jablonecká městská policie také v oblasti prevence kriminality. Sem patří například programy na dětském dopravním hřišti, spolupořádání příměstských táborů vyhlášených v Městském programu prevence kriminality a přednášky pro mateřské či základní školy, pro seniory a vytipované komunity.

Vytvořeno 26.2.2010 13:18:24 - aktualizováno 26.2.2010 14:32:30 | přečteno 2557x | Petr Vitvar
load