Výjimka nesníží kvalitu výuky

Tisková zpráva 28. 08. 2009

Jablonečtí radní na svém včerejším jednání schválili výjimku z počtu žáků v 6. třídě kokonínské Základní školy v Rychnovské ulici. Dle ní může v této třídě být o dva žáky více.

Ředitel ZŠ požádal o navýšení počtu z 30 na 32 žáků, aby nemusel dělit jednu třídu na dvě po šestnácti dětech, což by bylo neekonomické. „Zvýšení počtu o dva žáky nebude mít vliv na kvalitu výchovně vzdělávací práce třídy, v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk budou hodiny dělené,,“ vysvětlil ve své žádosti ředitel školy Vladimír Hozda.

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovují, že ve třídě základní školy má být maximálně třicet žáků. Zřizovatel však může v souladu se školským zákonem schválit výjimku povolující až čtyři děti ve třídě nad tento počet.

Vytvořeno 28.8.2009 11:12:15 | přečteno 1841x | Petr Vitvar
load