Výbor si vyslechl posouzení studie City Planu

Tisková zpráva 18. 09. 2008

Poradní výbor pro energetiku se sešel včera na svém dalším jednání, kterého se zúčastnili také zástupci společností Enviros a Evosa. Obě firmy společně zpracovaly posudek studie společnosti City Plan, s.r.o.

Ta se ve své analýze soustředila na dvě varianty budoucího možného způsobu vytápění Jablonce nad Nisou. V první variantě zůstává vlastníkem sítě společnost JTR, která vytvoří osm ostrovních provozů - plynových kotelen, na než budou připojeni přímí odběratelé a topné médium se změní z páry na horkou vodu. Ve druhé variantě, tak zvané rizikové, se odpojí velcí zákazníci od sítě a přejdou na zemní plyn, společnosti JTR zůstanou jen ti sekundární, přičemž do každé současné energetické centrály bude instalován nový plynový zdroj.

Posuzovatelé konstatovali, že v případě první varianty potrvá přestavba sítě nejméně tři roky, neboť musí probíhat postupně, najednou ji nelze realizovat. Kromě těchto investic si další náklady vyžádá také demontáž parovodů, které budou po atomizaci k nepotřebě.

Ve druhé variantě, kdy se předpokládá vznik dvaadvaceti kotelen, se také nedá počítat s přepojením během jednoho roku a investice rostou ještě rychlejším tempem. Navíc při této variantě hrozí hned několik závažných rizik. Nejenže JTR hrozí velké náklady na likvidaci dosavadní sítě, instalaci nových kotelen, ale největší dopad by měla ztráta trhu, která se po odpojení velkých odběratelů jeví jako nezvládnutelná. S atomizací se pojí další riziko, a to krize v zásobování teplem z CZT, neboť vlastník nemůže přenést veškeré náklady za dodávku tepla na zbývající odběratele. V celé republice se nyní objevuje také riziko, kterým je dostupnost zemního plynu ve výhledu do budoucna. Tady nehrozí jen politické důvody, které by dodávkám mohly zabránit, ale i ty čistě přírodní, a sice dočerpání zásob zemního plynu.

Z pohledu města se však v této variantě objevují dvě zásadní rizika, kterými je neřízený rozpad sítě CZT a zhoršení kvality ovzduší v případě, že palivem v nových kotelnách nebude pouze zemní plyn. A šance, že bude možné uhlídat všechny drobné kotelny ve všech panelácích a rodinných domech, aby v nich byl spalován jen zemní plyn a ne také jiné suroviny, jako například PET lahve, je velmi malá. Podle současné rozptylové studie zpracované pro město Jablonec, je emisemi nejvíce zatížen samozřejmě střed města (ulice Pražská, 5. květen, Liberecká…), kde emisní limit je na hodnotě 180 mikrogramů na m3. S návratem ke spalování tuhých paliv v kotelnách by se pak ovzduší výrazně zhoršilo a limit by se pohyboval mezi hodnotou 180 až 244 mikrogramů na m3. Hlavně ve starší zástavbě a historickém centru by v ovzduší výrazně vzrostly hodnoty CO2, NOx a SO2.

Obě společnosti, Enviros i Enesa, jako nezávislí posuzovatelé došly souhlasně s výsledkem analýzy společnosti City Plan, s.r.o. k závěru, že rozpad sítě CZT je velmi nežádoucí a že současná cena tepla odpovídá úrovni na trhu. Navíc podle objektivních hledisek přestavba na plynové kotelny může přinést úspory v řádech pouhých desetikorun.

Během posledního roku se zvýšila cena plynu o 30%, stálé zvyšování cen ohlašují i výrobci elektřiny, zvýšení zaznamenaly také ceny mazutu, které jsou dnes na úrovni 10.700 Kč za tunu. Proto i JTR, a.s. přistoupila na zvýšení ceny tepla od 1. listopadu tohoto roku o 8,5%, takže nejvyšší částka se rovná 693 Kč/ GJ, přičemž tato cena pokrývá dle vyjádření ředitele JTR, a.s. Tomáše Balcara náklady při ceně 10.200 Kč/ t mazutu. „Konkurenční firma, od níž jsme odebírali mazut dříve, nám učinila nabídku srovnatelnou s cenou mazutu získávaného prostřednictvím sítě mateřské firmy MVV,“ řekl Balcar.

Členové výboru pro energetiku vznesli dotaz, proč je Rýnovická energetická schopna garantovat cenu 480 korun / GJ. Podle odborníků z firem Enviros a Enosa má tato společnost vyrábějící v Jablonci teplo proti JTR hned několik výhod: postavila naprosto nový zdroj takzvaně na zelené louce, zásobuje lokalitu na daleko menší vzdálenost, vlastní kogenerační jednotku, takže může i vyrábět a prodávat elektrickou energii, kterou nedodává do sítě, a nevleče za sebou historii v podobě parní soustavy, jež potřebuje investice na údržbu. Faktem také je, že Rýnovická energetická garantuje cenu jen v jedné lokalitě, a to na sídlišti Janovská. Pokud by podle odborníků musela zásobovat celé město a hradit cestu tepla prostřednictví sítě CZT, vzrostly by její náklady a cena tepla by i u ní stoupla na hodnotu cen společnosti JTR. Podiv vzbudil také fakt, že cena, kterou Rýnovická energetická deklaruje již pět let, se nezměnila ani poté, co za stejný časový úsek vzrostly palivové náklady o jednu třetinu, takže vyslovili pochybnost, že současná cena musí být minimálně 580 korun/ GJ. Bohužel Rýnovická energetická neposkytla odborným posuzovatelům žádné údaje.
Vytvořeno 18.9.2008 8:38:37 | přečteno 2387x | Petr Vitvar
load