Výbor pro energetiku začal pracovat

Tisková zpráva 23. 05. 2008

Na své první pracovní schůzce se sešel nový Výbor pro energetiku, jenž vzešel z rozhodnutí městského zastupitelstva na jeho dubnovém zasedání. Hlavním bodem programu bylo jmenovat třináct členů výboru s právem hlasovacím, dva s hlasem poradním, schválit statut výboru, jednací řád a plán práce.

Předsedkyní výboru byla již rozhodnutím městských zastupitelů jmenována Soňa Paukrtová, která v něm nereprezentuje žádnou politickou stranu. Členy výboru jsou: předseda SBD Liaz Jaromír Horčička a Miroslav Vybíral (OHK), ředitel JTR, a.s. Tomáš Balcar, velké jablonecké firmy zastupují Luboš Hojný (Jablonex Group), Jiří Panoch (Preciosa, a.s.) a Milan Fukal (ABB), politické kluby pak členové městského zastupitelstva - Miroslav Pelta (ODS), František Pešek (KSČM), Petr Tulpa (Domov nad Nisou), Lukáš Pleticha (SOS a SNK Evropští demokraté). Nepřítomni byli pánové Holub (TRW) a Špoták (ČSSD). Tajemníkem výboru je energetik města Rudolf Sucharda, který má stejně jako Eduard Hrdina hlas poradní.

První schůzka výboru byla zatím spíše informativní a sloužila i jako fórum, na němž se všichni zúčastnění dohodli na nejbližším cíli, ke kterému napřou své úsilí. Součástí informačního bloku byl i materiál o vývoji cen tepla v Jablonci nad Nisou od roku 2000, ropy, těžkého topného oleje a plynu. Zmíněno bylo zavedení spotřební daně tvořící v ceně mazutu více než 6% i úprava snížené sazby DPH z 5% na 9%, což způsobilo další růst cen.

Hlavním úkolem a smyslem celého výboru je vypracovat ze všech dostupných materiálů objektivní zprávu pro jednání městských zastupitelů, která jim poslouží při jejich rozhodování.

Další schůzka výboru bude v úterý 27. května a v programu má:

  1. Varianty restrukturalizace CZT vypracované JTR a.s.
  2. Nezávislou studii restrukturalizace CZT vypracovanou firmou City Plan
  3. Dopady atomizace JTR na soustavu CZT v Jablonci nad Nisou opět zpracovanou firmou City Plan
Předsedkyně výboru, Soňa Paukrtová, představí členy, statut, jednací řád a plán práce zastupitelstvu města příští týden ve čtvrtek 29. května 2008.
Vytvořeno 23.5.2008 10:33:03 | přečteno 2294x | Petr Vitvar
load