Výbor pro energetiku sbírá objektivní informace

Tisková zpráva 30. 05. 2008

Na vědomí vzali městští zastupitelé zprávu Soni Paukrtové, předsedkyně nového poradního třináctičlenného Výboru pro energetiku, jenž začal pracovat 20. května. V ní představila členy výboru, jednací řád, statut a rámcový plán práce.

Ten je rozdělen do tří etap. Krátkodobá předpokládá čtyři jednání, z nichž dvě už má výbor za sebou. Kromě výše zmíněného se na druhé schůzce v úterý 27. května seznámili přítomní s restrukturalizací JTR, a.s. a s nezávislou studií firmy CityPlan, v níž byly například zmíněny i důsledky atomizace JTR, a.s.

Příští jednání je plánováno na úterý 10. června, kde firma Enviros odprezentuje Územní energetickou koncepci a členové výboru budou diskutovat s pracovníky územních pracovišť SEI. Na tuto a další schůzky poradního výboru pro energetiku byli pozváni všichni zastupitelé, kteří mají o problematiku teplárenství zájem. Zatím poslední plánovaná schůzka výboru je stanovena na 8. července, kdy budou na jednání pozváni zástupci Rýnovické energetické, aby se pracovní skupina mohla objektivně seznámit i s jejich záměry.

Ve střednědobé etapě předpokládá výbor rozpracovat Územní energetickou koncepci a vyhlášky, a dlouhodobě se bude zabývat i problémy v zásobování města dalšími energiemi nejen teplem.

Další informace:

Vytvořeno 30.5.2008 13:50:34 | přečteno 2184x | Petr Vitvar
load