Výběr partnera určovaly dlouhodobé zkušenosti

Tisková zpráva 29. 01. 2010

Zastupitelé schválili smlouvu o partnerství města Jablonec nad Nisou se společností SUNDISK, s. r. o. k projektu Revitalizace slunečních lázní a vybudování adrenalinového centra v areálu jablonecké přehrady.

Vzhledem k současnému stavu slunečních lázní bude nutné areál zdemolovat a postavit jej zcela znovu. Projekt počítá s ohraničenými prostorami pro nudisty včetně šaten, s plochou na slunění, občerstvením, veřejnými toaletami, převlékacími kabinkami a sprchami, ošetřovnou, s krytým jevištěm a taneční plochou, ale i herními prvky pro malé děti.

V blízkosti areálu bude vybudováno sportovní a rekreační centrum, jehož součástí budou lanové dráhy a lezecká stěna. Areál slunečních lázní a adrenalinového centra tak nabídne návštěvníkům komplexní služby.

Město již má vypracovaný projekt na revitalizaci slunečních lázní a vybudování adrenalinového centra v prostoru Tajvanu, vydané stavební povolení na část slunečních lázní a územní souhlas na realizaci adrenalinového centra. Náklady na realizaci projektu jsou odhadnuty na 45 milionů korun, z toho podpora EU a ČR činí přibližně 23 miliony.

Nyní probíhá 14. výzva Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Struktura možného financování je však pro město nepříznivá a rovněž současná hospodářská situace města nesvědčí realizaci projektu v gesci města. Subjekt typu malý podnikatel má v tomto případě šanci dosáhnout na lepší strukturu financování (až 60% dotace), než subjekt typu města (pouze 40%). Možným řešením a východiskem je přenechání projektu partnerskému subjektu, který projekt realizuje ve vlastní režii. A tak s ohledem na specifičnost projektu - provoz adrenalinového centra - byla k projektu jako partner přizvána jablonecká společnost SUNDISK, s. r. o., která má již zkušenosti s provozem podobného projektu, Žluté plovárny s lanovým centrem na Malé Skále.

Město poskytne

  • prostory - pozemky (dlouhodobý nájem) a svolí s realizací stavby
  • projektovou dokumentaci
  • podporu při zpracování žádosti
  • podporu při administrování projektu
  • postoupí stavební povolení

SUNDISK, s. r. o.

  • předloží žádost o dotaci
  • projekt zrealizuje (pokud uspěje)
  • bude oba areály dlouhodobě provozovat a zajistí jejich udržitelnost

Doba realizace projektu se předpokládá na 2010 - 2012, jeho udržitelnost minimálně do roku 2017. Letní sezona 2010 proběhne beze změny i v případě úspěšné žádosti.

Vytvořeno 29.1.2010 13:49:53 | přečteno 2378x | Petr Vitvar
load