Volba vedení města proběhla dle předpokladu

12.11.2010 - Ve čtvrtek 11. listopadu proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

Slib zastupitele složilo také devět nových členů oproti minulému volebnímu období z třicetičlenného sboru, kterými jsou Pavel Svoboda (ČSSD), Vít Němeček, Miloš Vele a Ivana Weberová (všichni ODS), Petr Louda a Petr Roubíček (oba TOP 09), Marie Procházková (VV). Dvojici rezignujících, Jaromíra Drábka a Evu Novákovou ze strany TOP 09, nahradili Jaroslav Kraus a Radoslav Topol.

Nový zastupitelský sbor pak přistoupil k volbě starosty a místostarostů. Při volbě starosty města se sešly tři návrhy ke kandidatuře na starostu města Jablonec nad Nisou. Jeden návrh zněl na jméno Petra Beitla, dva navrhovaly Petra Tulpu. První jmenovaný kandidaturu přijal, druhý poděkoval za důvěru a odmítl.

Ing. Petr BeitlPetr Beitl

Petr Beitl (ODS) řekl, že je rodák z Jablonce nad Nisou, a že právě tady je skutečně doma. „Nyní před vám stojím jako kandidát na starostu města. Nabízím své zkušenosti a vědomosti. Před 21 lety jsme začali budovat nový demokratický systém. Každý z nás byl zvyklý na rostoucí ceny i platy. Málokdo si uměl představit, že by se mohl mít hůře než včera. Krize nás zarazila. Obavy, které jsme si neuměli představit, se staly reálnými. Náš úkol v budoucnu nebude jednoduchý, ale když potáhneme za jeden provaz, může se nám to povést,” řekl Beitl. Zastupitelé v tajné volbě pak pětadvaceti hlasy potvrdili Petra Beitla (ODS) na místě starosty.

Mgr. Petr TulpaPetr Tulpa

Statutárním zástupcem a místostarostou pro oblast sociální, školství, sport a kultury je Petr Tulpa (Domov nad Nisou). „Chci navázat na to, co se v průběhu dlouhých let v Jablonci v této oblasti děje, rozjeli jsme komunitní plánování, v němž chceme i přes výrazné šetření financí pokračovat. Kandidatury si cením i z toho důvodu, že mě tato oblast dlouhodobě zajímá,” sdělil Tulpa. V tajné volbě získal 24 hlasů zastupitelů.

Petr VobořilPetr Vobořil

Návrhy na druhého místostarostu přišly dva - Petr Louda (TOP 09) a Petr Vobořil (Domov). Louda se kandidatury vzdal, Vobořil ji přijal se slovy: „Stál jsem tady před čtyřmi lety, kdy jsem byl navržen a pak zvolen místostarostou pro humanitní oblast. Chci všem svým spolupracovníkům poděkovat. Byla to práce, které mě těšila a bavila. Nyní se vracím ke své původní profesi, protože jsem vystudoval stavební školu v Hradci Králové. Návrat to nebude jednoduchý, ale doufám, že dobrý. Budeme projednávat a schvalovat územní plán, budou pode mě spadat veřejné zakázky. Naším úkolem bude je zprůhlednit, vytvořit protikorupční opatření. Ale i teď bych si rád ponechal pár oblastí, které mě baví. Chtěl bych se i nadále věnovat středoškolské mládeži, výtvarnému projektu s předškoláky a projektu Nezapomínejme číst dětem.” O rozvoj města se bude starat místostarosta Petr Vobořil, kterého podpořilo v tajné volbě jednadvacet zastupitelů.

Miloš VeleMiloš Vele

Pro řízení resortu financí a majetku města byl navržen Miloš Vele (ODS): „Jsem si vědom, že pokud dostanu vaši důvěru, nečeká mě jednoduchá práce. Spravovat v tomto nelehkém období odbor financí a majetku nebude snadné. Šetření nebude jednoduché, a proto jsem si stanovil základní motto - město je třeba řídit hlavně zdravým rozumem, dále ho nezadlužovat, investovat jen do věcí nutných s maximálním využitím státních a evropských peněz. Musíme ale také opravovat vozovky, chodníky a zanedbané bytové domy. Čeká náš restrukturalizace úřadu se snížením provozních nákladů. Před časem si město zřídilo organizaci na správu bytů, vždy jsem to kritizoval, ale když už existuje, pak je třeba ji zefektivnit a zrušit duplicitu v práci oddělení na úřadě. Věřím, že pokud bude vládnout zdravý rozum, pak budeme mít šanci vést město ke spokojenosti našich spoluobčanů.” Miloš Vele byl potvrzen ve funkci místostarosty pětadvaceti voliči.

Rada města byla schválena opět jako devítičlenná a tvoří ji čtyři zástupci ODS, tři za Domov nad Nisou a dva z TOP 09. Jsou jimi starosta a místostarostové společně s Miroslavem Peltou a Petrem Karáskem (oba ODS), Soňou Paukrtovou (Domov) a TOP 09 zastupují Petrové Louda a Roubíček.

Další informace

Vytvořeno 12.11.2010 13:45:49 | přečteno 3325x | Petr Vitvar
load