Vodovod a kanalizace za více jak šest milionů

Tisková zpráva 20. 06. 2008

Městští zastupitelé včera schválili výstavbu vodovodu a kanalizace v lokalitě plánované zástavby na jihozápadním svahu Prosečského hřebene, která navazuje na současnou zástavbu. Zároveň uložili místostarostovi Otakaru Kyptovi, aby uplatnil dofinancování projektu z městského rozpočtu 2009.

Kanalizace a vodovod povedou v nezpevněné úvozové cestě a napojí se přes současný areál Severočeských komunálních služeb s.r.o. do stávajících vedení. Město požádalo letos o dotaci na ministerstvu místního rozvoje z programu podpory vybudování infrastruktury pro bytovou výstavbu, která by v případě kladného hodnocení byla ve výši 3 390 tisíc korun. Výsledky však budou známy až na konci měsíce června. Celkové náklady stavby jsou vyčísleny na 6 222 tisíc korun, v městském rozpočtu je vyčleněna částka 5 100 tisíc.

Vytvořeno 20.6.2008 10:13:53 | přečteno 2226x | Petr Vitvar
load