Vklad pozemků byl schválen

Tisková zpráva 19. 12. 2008

Zastupitelé včera schválili vklad pozemků o celkové výměře 8 341 m2 vše v k.ú. Jablonce nad Nisou jako nepeněžitý vklad města do základního kapitálu společnosti Dopravní podnik města Liberec, a.s.

Zároveň svým rozhodnutím pověřili místostarostu Lukáše Pletichu, aby zastupoval město Jablonec nad Nisou při jednáních a v rámci činnosti valné hromady. Zastupitelé také projednali a schválili doplnění akcionářské smlouvy.

Akciová společnost DPML, a.s. byla založena dne 27. října 1992 zakladatelskou listinou. Její základní kapitál byl navýšen vstupem města Jablonec jako dalšího akcionáře, který do společnosti vložil nepeněžitý vklad.

Představenstvo DPML, a.s. se skládá z devíti členů se čtyřletým funkčním obdobím, které volí a odvolává valná hromada. Sedm členů navrhuje statutární město Liberec a dva město Jablonec nad Nisou.

Dozorčí rada je šestičlenná, z toho dva volí valná hromada, jednoho zaměstnanci společnosti. Funkční období je opět čtyřleté, tři členy dozorčí rady navrhuje statutární město Liberec, dva Jablonec nad Nisou, jeden je volen zaměstnanci akciové společnosti.
Vytvořeno 19.12.2008 12:31:43 | přečteno 3188x | Petr Vitvar
load