Více dotací ze státu a unie

Tisková zpráva 25. 01. 2008

Schválený strategický, akční i integrovaný plán zavazují město k plnění vytčených priorit a jednou z důležitých podmínek je získávání peněz z dotačních titulů. A těmto nárokům současný stav struktury MÚ neodpovídá. Nyní se o problematiku dotací starají na jablonecké radnici dva zaměstnanci - euromanažer, zajišťující prostředky z EU, a manažer dotací, jehož cílem jsou státní dotace.

Proto rada města včera projednala a schválila návrh vytvořit specializované oddělení se čtyřmi pracovníky (vedoucí, dva projektoví manažeři a specialista na dotace) pod přímým řízením starosty. Úkolem oddělení je maximálně využít možnosti nového programovacího období Evropské unie 2007 - 2013, kde je nyní cca desetkrát více finančních prostředků než v období 2004 - 2006. Stejně tak je třeba získat pro město finanční prostředky ze státních dotačních programů (krajských, nadačních fondů atp.) i centrálně koordinovat a zastřešovat ve spolupráci s příslušnými odbory radnice veškeré projekty realizované z dotací.

O finančně hodně objemné akce se bude starat manažer pro koordinaci. Jde o zcela novou funkci ve struktuře MÚ odůvodněnou ambiciózními projekty města, definovanými a schválenými v akčním a integrovaném plánu. Tyto vize kladou nové požadavky na organizaci řízení investičních akcí a získávání dotací.

Manažer pro koordinaci je také přímo podřízen starostovi města. V rámci přípravy a realizace projektu koordinuje aktivity do projektu zapojených oddělení. I jeho hlavní úlohou je maximální využití nového programovacího období EU 2007 - 2013 k získání finančních prostředků pro město formou spolupráce s externími subjekty orientovanými na úspěšnou pomoc při získávání finančních prostředků z EU pro města. Musí nacházet vhodné cesty pro úspěšné získávání prostředků ze státních dotačních programů včetně krajských, nadačních fondů apod. a na projekt dohlíží od jeho počátku až do realizace.

Vytvořeno 25.1.2008 10:41:56 | přečteno 2038x | Petr Vitvar
load