Veřejné projednání - sídliště Na Vršku

08.11.2010 - Výsledky veřejného setkání 06.10.2010 v jídelně ZŠ Liberecká na téma rekonstrukce okolí ulic Na Vršku a Liberecká

Do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) zóna Žižkův Vrch a okolí je zařazena také oblast kolem ulic Na Vršku a Liberecká. I tady budou postupně probíhat rekonstrukce bytových domů, komunikací a chodníků včetně parkovacích míst, ale i veřejných ploch, do kterých patří také hřiště a sportovní plácky u domů. A právě touto třetí kategorii, dětskými a sportovními hřišti, jsme se zabývali na veřejném setkání s občany ve školní jídelně ZŠ Liberecká ve středu 6. října.

Oddělení přípravy projektů vytipovalo čtyři místa, která by bylo možné nějakým způsobem změnit. Připravilo dotazník, který jsme předložili přítomným, aby jeho prostřednictví obyvatelé zmíněné lokality řekli, co chtějí v blízkosti svého domu mít. Protože však na setkání nedorazili zdaleka všichni, kdo zde bydlí, nabídli jsme také elektronickou podobu dotazníku na webu města.

Výsledky ankety

V anketě hlasovalo 15 občanů na setkání v ZŠ Liberecká (6.10.) a 47 na webových stránkách města (11. - 31.10.). Celkem se ankety zúčastnilo 62 osob.

1) Pod panelovým domem Budovatelů 3270/21 upřednostňuji:

Oplocené hřiště pro míčové hry 20
Parkoviště pro osobní automobily 27
Zeleň 1
Pískoviště a lavičky 1
Hřiště s herními prvky 1
Nic 3

2) U panelového domu Liberecká 3717/45 upřednostňuji:

Oplocené hřiště pro míčové hry 8
Hřiště s herními prvky 37
Zeleň, park 2
Trávník 5
Parkoviště 3
Hřiště napůl - půl malé děti, půl náctiletí 1
Nic 4

3) U panelového domu Na Vršku 3855/10 upřednostňuji:

Hřiště s herními prvky 33
Park pro starší, klidová plocha 5
Vzrostlý lesík pro psy 1
Parkoviště 3
Trávník 2
Nic 4

4) U panelového domu Liberecká 3716/47 upřednostňuji:

Hřiště s herními prvky 38
Trávník 3
Park 2
Nic 8

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 8.11.2010 17:36:03 | přečteno 3601x | Petr Vitvar
load