Veřejná služba po třech měsících

Tisková zpráva 06. 01. 2010

Od 1. října existuje v Jablonci institut veřejné služby pro dvaatřicet osob, na nějž se v rozpočtu počítá se zhruba 150 tisíci korunami. Po třech měsících se nabízí již určité srovnání. V novém roce pak má o veřejnou službu zájem oproti předešlému počtu osm nových klientů.

„Pokud osoba, na níž se institut veřejné služby vztahuje, od 1. července 2009 veřejnou službu nevykonává, snižuje se jí dávka příspěvku na živobytí z 3 126 korun za měsíc na existenční minimum, tedy 2 020 korun měsíčně,“ vysvětluje Jan Heinzl pověřený řízením humanitního odboru.

Agenda veřejné služby, která je dobrovolná a je zařazena na oddělení hmotné nouze. Ne všichni z oslovených vhodných adeptů však měli o službu zájem.

Pro přesnou představu uvádíme počty oslovených klientů, uzavřených smluv a další údaje v tabulce.

prosinec 2009

listopad 2009

říjen 2009

oslovených klientů

15

11

62

uzavřených smluv

8

3

23

předčasně ukončené

0

0

2

nemoc

0

0

1

výkon VS celkem

27

21

20

Rozsah výkonu veřejné služby

20 hodin

6 osob

30 hodin a více

19 osob

Celkem hodin

728

„Ačkoliv institut veřejné služby byl zřízen od 1. října, s oslovováním klientů jsme započali už 15. října. Celkem jsme oslovili 86 klientů,“ konstatuje Heizl. Podle jeho slov bylo výsledkem práce 37 uzavřených smluv o výkonu veřejné služby, dvě smlouvy byly pro závažné porušení pracovní kázně zrušeny, tři klienti odmítli ze zdravotních důvodů, šestatřicet dalších oslovených odmítlo bez udání důvodu.

V rámci veřejné služby je vykonávána práce na základě požadavků oddělení životního prostředí, ale i dalších oddělení MěÚ, či organizací zřízených městem (například Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s. r. o.). Aktivně se také pracovníci ve veřejné službě zapojili do prací při říjnové kalamitě.

Další informace

Novela zákona č. 111/2006 Sb, o pomoci v hmotné nouzi zavedla od 1. ledna 2009 pro obce možnost zřídit na svém území institut veřejné služby. Ten je určen pro osoby, které déle jak 6 měsíců požívají dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí), ale nejsou zdravotně handicapovaní, mladší 15 let, připravující se na budoucí povolání, starobní a invalidní důchodci a osoby, které pracují a příspěvkem na živobytí je jim pouze dorovnáván příjem do částek životního minima.

Vytvořeno 7.1.2010 12:52:12 | přečteno 2474x | Petr Vitvar
load