Velký úspěch města v rámci republiky

Tisková zpráva 07. 11. 2008

Předání ocenění - Obec přátelská rodině, obrázek se otevře v novém okněZ rukou ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, za účasti předsedy Stálé komise pro rodinu Poslanecké sněmovny ČR Tomáše Kvapila a prezidentky Sítě mateřských center Rút Kolínské převzali v úterý 4. listopadu místostarosta Petr Vobořil a ředitelka humanitního odboru Miroslava Rýžaková ocenění za vítězství v kategorii do 50 000 obyvatel v soutěži Obec přátelská rodině. Svou pro-rodinnou aktivitou tak Jablonec ve finále tří měst porazil Vsetín a Chrudim.

Oceněny byly města a obce s nejlepší místní rodinnou politikou. Soutěž Obec přátelská rodině vyhlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 15. května 2008 (ke Dni rodin). Partnery soutěže jsou Síť mateřských center a Asociace center pro rodinu (ACER). Cílem této soutěže je podpora realizace pro-rodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření pro-rodinné atmosféry.

Do soutěže se přihlásilo celkem 218 obcí z celé ČR. Obce byly rozděleny do 5 kategorií dle počtu obyvatel. Jablonec nad Nisou byl oceněn 1. místem v kategorii 10 001 až 50 000 obyvatel.

V prvním kole byly hodnoceny zaslané formuláře a podle přidělených bodů postoupila z každé kategorie 3 - 4 nejlepší města do druhého kola. Jablonec nad Nisou postoupil společně se Vsetínem a Chrudimí. Všechny finalisty v konečné fázi navštívil hodnotící tým a na místě zkoumal konkrétní situace a přístup měst k rodinám.

Místostarosta Petr Vobořil a ředitelka humanitního odboru Miroslava Rýžaková hodnotitelům představili akce, které se v Jablonci konají. S hodnotiteli navštívili mateřské centrum, spolkový dům, skatepark, dětská hřiště, sportoviště a kokonínské odloučené pracoviště Mateřské školy v Jablonci včetně nových prostor oddělení pro předškoláky v základní škole. V areálu letního kina se hodnotící tým seznámil s projektem „Dětský svět“. Zástupci města přiblížili i dokument Komunitního plánování sociálních služeb pro město Jablonec nad Nisou.

V úterý 4. listopadu proběhlo v Poslanecké sněmovně slavností vyhlášení vítězů soutěže. Hodnotící komise společně s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem, předsedou Stálé komise pro rodinu Tomášem Kvapilem a náměstkem ministra pro sociální služby, veřejnou správu a sociálně-právní ochranu Mariánem Hoškem hovořila o poslání soutěže, hodnocených oblastech, významu dobré praxe a následně vyhlásila vítěze v jednotlivých kategoriích. Jablonec nad Nisou obdržel diplom za 1. místo v kategorii do padesáti tisíc obyvatel a nárok na neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na podporu pro-rodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2009 ve výši 1 500 000 Kč.

Vítězné obce a města jsou následující:

I. kategorie (do 500 obyvatel) - 500 000,- Kč

 1. Dub u Prachatic
 2. Hrušovany u Chomutova
 3. Babice

II. kategorie (501 - 3 000) - 900 000,- Kč

 1. Darkovice
 2. Vikýřovice
 3. Hlohovec

III. kategorie (3 001 - 10 000) - 1 100 000,- Kč

 1. Dobříš
 2. Jablonné nad Orlicí
 3. Kostelec nad Orlicí

IV. kategorie (10 001 - 50 000) - 1 500 000,- Kč

 1. Jablonec nad Nisou
 2. Vsetín
 3. Chrudim

V. kategorie (50 001 a více) - 2 000 000,- Kč

 1. Brno
 2. Havířov
 3. Hradec Králové

Osadní výbor Hroznějovice - čestné uznání za prorodinné aktivity

O vítězných obcích/městech bude natočen dokumentární film jako inspirace a příklad dobré praxe.

Sdružení salesianů spolupracovníků, které má ústředí v Římě, založené v roce 1876 Donem Boscem pracuje po celém světě. Jde o otevřené sdružení věřících a podílí se na duchovním dědictví Společnosti sv. Františka Saleského. Sdružení věnuje zvláštní pozornost mládeži, zejména té nejchudší nebo na okraji společnosti, podporuje a chrání hodnotu rodiny jako základní buňky společnosti a církve.

Asociace center pro rodinu (ACER) koordinuje činnost jednotlivých center pro rodinu v oblasti rodinné politiky a tvorbu nabídky služeb, vzdělávacích a rekreačních programů pro rodiny. ACER je členem Vídeňského výboru nevládních neziskových organizací (Vinna NGO Committee on the Family) a viceprezidentem Federace katolických rodinných svazků v Evropě (FAFCE).

Síť mateřských center (SMC) je občanské sdružení jednotlivých mateřských center v České republice a vzniklo v roce 2001. Má za úkol koordinovat a propagovat rozšiřování mateřských center, posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podporovat právní ochranu rodin, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. Jablonecké MC Jablíčko je členem sítě.

Vytvořeno 7.11.2008 14:07:03 | přečteno 2232x | Petr Vitvar
load