Velká mateřská škola se rozdělí na více malých

25.03.2011 - Záměr transformovat Mateřskou školu Uhelná k 1. lednu 2012 projednali včera jablonečtí zastupitelé s tím, že uložili místostarostovi Petru Tulpovi, aby na dubnové zasedání předložil způsob transformace.

V roce 2002 novela zákona o státní správě a samosprávě ve školství přinesla mimo jiné obcím povinnost zřizovat mateřské a základní školy pouze jako příspěvkové organizace. V Jablonci tehdy vznikla jako samostatná příspěvková organizace jen Speciální mateřská škola Palackého, ostatních 17 mateřských škol bylo sloučeno do jedné organizace s tím, že po dvou letech bude provoz vyhodnocen. Výsledná zpráva po dvou letech jednoznačně potvrdila převahu pozitiv nad negativy. V září 2005 MŠ Havlíčkova a MŠ Zámecká 10 - Montessori podaly oficiální žádost o samostatnou právní subjektivitu, která jim byla schválena. V roce 2009 požádalo o samostatnou právní subjektivitu dalších osm odloučených pracovišť, kterým zastupitelé posléze také vyhověli. V současné době předškolní vzdělávání zajišťuje 12 samostatných právních subjektů, přičemž MŠ Uhelná má 8 odloučených pracovišť.

„Navrhované rozdělení velké mateřské školy je ekonomicky výhodnější, a to zhruba o částku 456.000 Kč za rok. Úspora by byla dosažena především zrušením ředitelství v objektu Uhelná 5,“ říká místostarosta Petr Tulpa, mající resort školství na starosti. V případě sloučení všech MŠ měl zřizovatel jednodušší úlohu při koordinaci zápisu, při zajišťování prázdninového provozu apod. Postupným oddělováním odloučených pracovišť narůstá agenda na oddělení školství, což při rozdělení posledního většího celku, kterým je MŠ Uhelná, bude znamenat nutnost navýšení počtu pracovníků na oddělení školství o jednoho ekonoma.

Samostatnost přináší školkám větší odpovědnost za chod organizace, ale také větší pružnost při rozhodování, rychlejší řešení všech záležitostí i problémů, přímá odpovědnost za personální práci, samostatnost při uzavírání smluv, výběru dodavatelů, přímou kontrolu odvedené práce, odbourání mezičlánku mezi vedením a rodiči.

Z pohledu vedoucích odloučených pracovišť poskytuje společná velká MŠ možnost přelévání peněz a pracovních sil v rámci velkého právního subjektu dle aktuální potřeby, malé zatížení administrativou, kterou vykonává ředitelství, snadnější zajištění prázdninového provozu náhradní mateřskou školou apod.

Vedoucí odloučených pracovišť z velké MŠ si rozdělení nepřejí, proto navrhly své úsporné řešení: Pokud škola přestane vykonávat „služby školám“, propustí zaměstnance ředitelství, opustí budovu v Uhelné a zajistí pouze chod „svých“ školek v rámci jednoho právního subjektu, dojde k úspoře příspěvku na provoz ředitelství. Škola bez vedlejší činnosti přestane být rovněž plátcem DPH. Pro velkou mateřskou školu pak bude pracovat pouze jeden účetní, který zvládne celou agendu personální, mzdovou i účetnictví.

Vytvořeno 25.3.2011 10:27:00 | přečteno 2829x | Petr Vitvar
load