Včera byla předána druhá medaile otce města

Tisková zpráva 04. 12. 2008

Dieter Klein  při předání medaile, foto: J. Jiroutek, obrázek se otevře v novém okněDieter Klein, rodák z Kokonína, se včera (3. 12.) stal druhým majitelem unikátní stříbrné jablonecké pamětní medaile, jichž bylo ve stříbře vyraženo pouhých dvacet a třináct je určeno významným osobnostem spojeným s městem. Majitelem první je dlouholetý farář místního Sboru Českobratrské církve evangelické Richard Firbas.

Dr. Dieter Klein (nar. 1942 v Kokoníně), kunsthistorik, člen Mezinárodní rady pro památkovou péči, žije střídavě ve Vídni a Mnichově. V těchto dnech má výstavu svých fotografických srovnání v Domě česko-německého porozumění v jabloneckých Rýnovicích - „Proměny nejmladší historie Jablonce nad Nisou“. V jejím rámci dnes probíhá celodenní odborný seminář „Proměny měst v Euroregionu Nisa - Neisse - Nysa“, jehož se v Domě česko-německého porozumění společně s architekty, pracovníky stavebních odborů a památkářů regionů účastní i místostarosta Lukáš Pleticha.

Medaile Dieteru Kleinovi byla udělena za jeho významný podíl na propagaci Jablonce v zahraničí. Přispíval taktéž k rozvoji česko-německých vztahů jako předseda Leuteltovy společnosti spolupracující se Spolkem přátel města Jablonce a Městskou galerií My. Kokonínskému rodákovi ji předal starosta Petr Tulpa ve své pracovně.

Dalšími oceněnými budou fotograf Miloslav Kalík a Josef V. Scheybal.


Medaile k 200. výročí povýšení Jablonce na městys, foto: J. Jiroutek, obrázek se otevře v novém okněMěstská medaile vydaná k mimořádnému výročí je mimořádná i svými rozměry a návrhem. Jde o stříbrnou a měděnou ražbu o průměru 85 mm, tedy na hranici technologických možností v jablonecké České mincovně, s českým a německým textem v opisu medaile, jenž se na oficiální městské ražbě objevuje snad poprvé v česko-německé historii.

Líc tvoří portrét prvního starosty s českým a německým textem. Na rubu je pak medailérský přepis dobového pohledu na Jablonec ze začátku 19. století a symboly současné podoby města (siluety věží), městský znak a nový logotyp města taktéž společně s dvojjazyčným textem.

Stříbrných medailí je vydáno pouhých dvacet, z nichž 13 bude uděleno významným osobnostem, zbývajících sedm poputuje jako mimořádný dar města do muzejních expozic a institucí. Měděné medaile jsou určeny jako památka na letošní výročí (200 let povýšení vsi Jablonec na městys a 200 let od narození prvního jabloneckého starosty Josefa Pfeiffera) - především jako dar starosty města, ale na základě objednávky je bude moci v omezením množství získat za úplatu i veřejnost. Autorem návrhu je renomovaný jablonecký medailér ak. soch. Jiří Dostál.

Vytvořeno 4.12.2008 14:08:16 | přečteno 2470x | Petr Vitvar
load