V Jugoslávské se opět cvičí

Tisková zpráva 19. 12. 2007

Důvodem uzavření tělocvičny v Jugoslávské ulici byl jasný posudek statika, jenž označil stav střechy za havarijní. Objekt byl okamžitě uzavřen, od včerejška je však tělocvična znovu v provozu.

První zmínka o problémech s krovem se objevila na konci října, kdy ing. Čapek z firmy Diagnostika stavebních konstrukcí, s.r.o. prováděl stavebně technický posudek. Proto oddělení hospodářské správy zajistilo ještě další prohlídku objektu a nechalo vypracovat statický posudek od ing. P. Prokopa. Ten v půli listopadu ve svém posudku konstatoval havarijní stav krovu tělocvičny. Hned vzápětí si oddělení nechalo vypracovat firmou Hable nabídku na podepření stropu a všichni nájemci byli písemně seznámeni se stavem tělocvičny a jejím okamžitým uzavřením. První impuls bylo - nevkládat do staré budovy žádné peníze.

Na základě rozhodnutí městských radních z 23. listopadu investovat do tělocvičny nezbytně nutné peníze pro udržení a bezpečné zajištění jejího provozu byla 26. listopadu svolána schůzka za účasti ředitele odboru správy majetku ing. Zemína, vedoucího oddělení hospodářské správy ing. Hozáka a stavebního technika oddělení, statika ing. Prokopa a zástupců firem Hable, A.stavby a Jiří Kosek.

Hned druhý den byla odkryta konstrukce krovu, aby jej statik při další osobní prohlídce posoudil předběžně navrhl způsob opravy. Poté 4. prosince poslal statik písemný návrh řešení opravy havárie, který byl od 10.prosince realizován a město za něj zaplatilo řádově 70 tisíc korun. Opravovalo se do pátka 14. prosínce, v soboru statik ing. Prokop opravu zkontroloval a vypracoval posudek se závěrem: „narušené nosné konstrukce jsou opravené a tělocvičnu lze ze statického hlediska opět bezpečně užívat“.

Vytvořeno 19.12.2007 21:13:54 | přečteno 3300x | Petr Vitvar
load