Úspory v rozpočtu města změní i průběh IPRM

07.03.2012 - V roce 2009 město uzavřelo Dohodu o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Město i další vlastníci bytových objektů v rámci IPRM opravili domy, výtahy či veřejná prostranství., Do průběhu letošního plánu však zasáhla úsporná opatření městského rozpočtu.

„Kvůli omezení finančních zdrojů z rozpočtu města pro letošní rok jsme požádali poskytovatele dotace formou Oznámení o změně projektu o posun realizace termínu akce Rekonstrukce bytových domů Na Vršku 10 a Na Vršku 16. Původní termín ukončení realizace byl do září 2012, nový termín je do září 2014,“ konstatuje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací.

Ze stejného důvodu, tedy v souvislosti s nepříznivou finanční situací města, proběhlo už v prosinci loňského roku jednání na ministerstvu pro místní rozvoj. „Diskutovali jsme o možnosti přesunu dotačních prostředků z oblasti revitalizace veřejného prostranství na regeneraci bytových domů,“ vysvětluje místostarosta Petr Vobořil. Jednání vyvrcholilo v přípravu snížení alokace stále běžící výzvy na revitalizaci veřejných prostranství a přípravu „časově neomezené“ kontinuální výzvy na regeneraci bytových domů. „Obě výzvy ministerstvo schválilo v lednu tohoto roku,“ uzavírá místostarosta.

„Kontinuální výzvu na regeneraci bytových domů město plánuje vyhlásit v dubnu, přičemž ve druhé polovině dubna předpokládáme seminář pro žadatele. O datu jeho konání budeme včas informovat prostřednictvím tisku i na webových stránkách města,“ doplňuje Habadová.

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 7.3.2012 17:07:30 | přečteno 1971x | Petr Vitvar