Úpravy zeleně v lesoparku potrvají do konce října

03.10.2011 - Do konce září příštího roku bude měnit svou dosavadní podobu lesopark na Žižkově Vrchu. Jeho přerod za více jak 15 milionů korun se děje v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, zóny Žižkův Vrch a okolí - oblast revitalizace veřejných prostranství.

Zašifrované vzkazy, hrací plochy, louka pro volný pohyb psů, altán jako možnost pro rodinné pikniky, mokřad či sportovní část - to všechno bude obsahovat park na Žižkově Vrchu. V současné době zanedbaná plocha už prochází prvními úpravami.

„V létě proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, z něhož vítězně vyšla firma Gardenline, s. r. o., která už začala s kácením a ošetřováním dřevin v parku. Tyto práce má firma plánované do konce října tohoto roku,“ vysvětluje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

Rekonstrukce lesoparku, která potrvá do konce září příštího roku, je vyčíslená na částku 15 425 836 korun včetně DPH a dotace z EU a státní pokladny dosahuje 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Podle harmonogramu prací bude firma do konce října kácet a ošetřovat zeleň v parku, stavební práce jako přeložky inženýrských sítí, rekonstrukce pěších komunikací, výstavba vyhlídkových teras a altánu, hřiště na petanque a hracích ploch, rekonstrukce jezírka, úprava pramenných vývěrů, vybavení území novým mobiliářem, vegetační úpravy započnou v dubnu příštího roku a potrvají do konce září 2012.

Lesopark se zašifrovanými vzkazy

„Klidně si sedni, nic ti neuteče, naslouchej.“ Podobné vzkazy zašifrované do Morseovy abecedy najdou návštěvníci po celém lesoparku. „Zašifrované vzkazy budou ze čtvercových a obdélníkových hranolů. Vyjadřovat budou náš nedokonalý vztah k přírodě,“ podotkla Habadová. Heslovité texty mají přimět návštěvníky parku k zamyšlení nad mnohdy prapodivnými prioritami člověka. V prostoru hrací plochy bude místo, kde mohou lidé zanechat svůj vzkaz jiným návštěvníkům.

Nový lesopark se bude skládat ze čtyř částí. V první, s jezírkem, molem, terasou a výukovou loukou, najdou lidé místo pro odpočinek. Další lokalita s altánem, vyhlídkou a magickou spirálou bude tvořit piknikovou část. Třetí díl lesoparku bude sportovně - naučný s hřišti a poslední území zůstane čistě přírodní. „Louku určenou k volnému běhání psů tam zachováme,“ potvrdila Zuzana Bencová z oddělení investiční výstavby.

V lesoparku bude i přírodní mokřad, tiché kouty a zajímavé vyhlídky. Svá místa si tam nejde mládež, rodiny s dětmi i senioři. Projekt pamatoval také na jednotný mobiliář - koše, lavičky, informační tabule, herní a naučné prvky.

Lesopark jako součást Jabloneckého vyhlídkového okruhu

Nový lesopark leží na trase Jabloneckého vyhlídkového okruhu, který vznikl v roce 2000 také za podpory EU. Zpustlé území se zastaralým vybavením ale přitahuje v současné době sociálně patologické jevy jako například toxikomanie, krádeže nebo výskyt skupin bezdomovců. Zákoutí, kde se tyto skupiny stahují, se při rekonstrukci odstraní. Po obnově se o území bude starat město, oddělení správy veřejné zeleně.

Radnice nechala již předem také zpracovat podrobný dendrologický průzkum. Ten zhodnotil přes 500 dřevin a rozdělil je do tří skupin - na stromy ke kácení, dřeviny navržené k ošetření a dřeviny, které žádný zásah nepotřebují. Dělníci také odstraní křoviny z 3940 metrů čtverečních a nekvalitní zeleň nahradí novou výsadbou. „Kácení se týká jen odumřelých stromů v havarijním stavu nebo náletových dřevin,“ upřesnila tisková mluvčí Jana Fričová.

Loga IPRM - EU - MMR

Další informace

  • IPRM (Integrovaný plán rozvoje města)
Vytvořeno 3.10.2011 8:23:16 | přečteno 3243x | Petr Vitvar
load