Úkol pro starostu

Tisková zpráva 30. 01. 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou schválilo Městský program prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2009 a uložilo starostovi Petru Tulpovi, aby zabezpečil zpracování žádosti o státní účelovou dotaci na realizaci zmíněného městského programu a do 13. února ji předložil na Ministerstvo vnitra České republiky.

Cílem městské úrovně a městských programů prevence kriminality je chránit lokální komunity před kriminalitou, předcházet páchání trestné činnosti a omezovat příležitosti k ní, snížit majetkovou a násilnou trestnou činnost a ve výsledku posílit pocit bezpečí občanů.

V loňském roce na svém lednovém zasedání zastupitelé schválili zapojení Jablonce nad Nisou do městské úrovně prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a realizaci městských programů prevence kriminality. K tomu město splnilo podmínky stanovené ministerstvem vnitra - odborem prevence kriminality, kterými jsou :

  • Zřízení funkce manažera prevence kriminality
  • Zřízení pracovní skupiny prevence kriminality
  • Zpracování bezpečnostní analýzy na území města
  • Zpracování koncepce prevence kriminality Jablonce nad Nisou na léta 2009 až 2011, projednané a schválené zastupitelstvem města na jednání dne 25.9.2008

Pracovní skupina zřízená starostou města a manažer prevence kriminality vycházeli při zpracování Městského programu prevence kriminality na rok 2009 ze závěrů bezpečnostní analýzy, z úkolů a opatření stanovených v Koncepci prevence kriminality na léta 2009 - 2011, z výsledků práce Policie ČR a městské policie a z výsledků sociologického šetření pocitu bezpečí občanů provedeného v r. 2008. Podkladem k obsahovému i formálnímu zpracování programu je i Metodika přípravy městského programu prevence kriminality na rok 2009 vydaná odborem prevence kriminality MV ČR.

Program zahrnuje dílčí projekty, které jsou v souladu s koncepcí prevence kriminality a jsou situovány do primární ale především do sekundární prevence. To je v souladu se Strategií MV ČR a město bude žádat o dotace na jejich realizaci.
Vytvořeno 30.1.2009 9:01:46 | přečteno 2201x | Petr Vitvar
load