Týden proti drogám 2010

Tisková zpráva 15.10.2010

V týdnu od 18. do 22. října 2010 pořádá město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s dalšími organizacemi, zabývajícími se protidrogovou prevencí, desátý ročník výchovně vzdělávací akce Týden proti drogám.

Na programu Týdne proti drogám, který je zaměřen pro žáky ZŠ, SŠ a SOU se podílí Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., Diakonie ČCE, Věznice Rýnovice, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Dům dětí a mládeže Vikýř a Pedagogicko-psychologická poradna. Program bude po celý týden probíhat v prostorách Městského úřadu - Anenská ulice 5, Centra sociálních služeb, p. o. - Spolkového domu, Diakonie ČCE - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KRUHÁČ a Domu dětí a mládeže Vikýř. Jedná se o řadu přednášek, besed a komponovaných pořadů, na kterých budou vystupovat a přednášet odborníci zabývající se uvedenou problematikou.

Na všechny uvedené akce je třeba se předem přihlásit na tel. čísle: 483 357 650 (724 368 356) u Jaroslava Cvrčka. V případě nepřítomnosti: 483 357 656 (724 368 357) u paní Jitky Šorfové.

Program Týdne proti drogám

18. - 22. 10. 2010

Pondělí 18.10.2010

 • 08:30 - 09:30 Programový blok „Rodinné vztahy a alkohol“ pro žáky 8. a 9. tř. ZŠ
 • 10:00 - 11:00 Programový blok „Rodinné vztahy a alkohol“ pro žáky SŠ a SOU lektoři: pracovnice Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy PhDr. O. Pangrácová a S. Lacinová
  místo konání: Spolkový dům. (max. 50 žáků)
 • 08:30 - 10:00 Programový blok „Padouch nebo hrdina“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
 • 11:00 - 12:30 Lektoři: pracovníci OSPOD Mgr. E. Nováková a J. Čermák
  Místo konání: Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č. 112, max. 18 žáků
 • 10:30 - 11:30 Programový blok „Kouření už není cool“ pro žáky 5. tř. ZŠ
  Lektoři: pracovníci NZDM Kruháč Lenka Milerová a Pavel Novák
  Místo konání: NZDM Kruháč, ul. 5. května 2 (max. 20-25 žáků)

Úterý 19.10.2010

 • 10:30 - 11:30 Programový blok „Kouření už není cool“ pro žáky 5. tř. ZŠ
  Lektoři: pracovníci NZDM Kruháč Lenka Milerová a Pavel Novák
  Místo konání: NZDM Kruháč, ul. 5. Května 2 (max. 20-25 žáků)
 • 13:00 - 14:30 Programový blok „Padouch nebo hrdina“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
  Lektoři: pracovníci OSPOD Mgr. E. Nováková a J. Čermák
  Místo konání: Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č. 112
  (max. 18 žáků)

Středa 20.10.2010

 • 09:00 - 10:00 Programový blok „Drogová závislost“ pro 8. a 9. tř. ZŠ
 • 10:30 - 11:30 Programový blok „Drogová závislost“ pro SŠ a SOU
  Přednáška pracovníků Věznice Rýnovice o problematice drogových závislostí spojená s osobní výpovědí odsouzeného, který v rámci výkonu trestu prochází ústavní léčbou drogové závislosti.
  Místo konání: Spolkový dům. (max. 60 žáků)
 • 10:30 - 11:30 Programový blok „Marihuana“ pro žáky 7. a 8. tř. ZŠ
  Lektoři: pracovníci NZDM Kruháč Dana Pekařová, Lenka Milerová a Pavel Novák
  Místo konání: NZDM Kruháč, ul. 5. Května 2 (max. 20-25 žáků)

Čtvrtek 21.10.2010

 • 09:00 - 10:30 Programový blok „Alkohol a riziko závislosti“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
 • 11:00 - 12:30 Programový blok „Alkohol a riziko závislosti“ pro žáky 8. a 9. tř. ZŠ
  Lektor: Mgr. Šolc
  Místo konání: Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č. 112, (max. 15-18 žáků)
 • 10:30 - 11:30 Programový blok „Marihuana“ pro žáky 7. a 8. tř. ZŠ
  Lektoři: pracovníci NZDM Kruháč Dana Pekařová, Lenka Milerová a Pavel Novák
  Místo konání: NZDM Kruháč, ul. 5. Května 2 (max. 20-25 žáků)
 • 13:00 - 14:30 Programový blok „Padouch nebo hrdina“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
  Lektoři: pracovníci OSPOD Mgr. E. Nováková a J. Čermák
  Místo konání: Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č. 112, (max. 18 žáků)

Pátek 22.10.2010

 • 09:00 - 10:00 Programový blok „Gamblerství“ pro žáky 4. a 5. tř. ZŠ
 • 10:30 - 11:30 Programový blok „Gamblerství“ pro žáky 5. a 6. tř. ZŠ
  Lektor: M. Tauchmanová
  Místo konání: DDM Vikýř (max. 25 žáků)
 • 08:30 - 10:00 Programový blok „Padouch nebo hrdina“ pro žáky 6. a 7. tř. ZŠ
 • 11:00 - 12:30 Lektoři: pracovníci OSPOD Mgr. E. Nováková a J. Čermák
  Místo konání: Městský úřad, Anenská 5, zasedací místnost č. 112, (max. 18 žáků)

Pedagogicko psychologická poradna (ul. Palackého 48, Tel.: 483704498) pořádá týden otevřených dveří, kde mohou zájemci získat informace o problémech spojených s užíváním drog, alkoholu a ostatních patologických jevech.

Vytvořeno 29.10.2010 9:55:45 | přečteno 2807x | Petr Vitvar
load