Trojice projektů se uchází o podporu z krajského grantu

Tisková zpráva 09. 04. 2010

Do 15. dubna musí starosta Petr Tulpa předložit žádosti na Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a národnostních menšin Krajského úřadu Libereckého kraje a ucházet se tak o dotaci z Grantového fondu LK 2010 Podpora prevence kriminality. O dotaci z grantu se uchází Jablonec třemi projekty - Sportovní aktivity, Příměstský tábor a Dědečku, babičko, zahrajme si maličko.

Sportovní aktivity

Na přípravě projektu příměstského tábora spolupracuje Komunitní centrum pro národnostní menšiny v Zeleném údolí, městská policie, Policie ČR, Český červený kříž a Hasičský záchranný sbor LK. Cílovou skupinou je mládež z nefunkčního rodinného prostředí či ohrožená sociálním vyloučením ve věku 10 -16 let a rozpočet je stanoven na 104 000 korun.

„Projekt svým obsahem vychází z koncepce loňského příměstského tábora, letos je ale rozšířen o hru, kdy budou děti řešit různé situace, které mohou nastat v reálném životě. Důraz bude kladen na základy hospodaření, zařazeny budou prvky arteterapie. Projekt chce rozvíjet komunikační schopnosti a tvořivost,“ říká starosta Petr Tulpa.

První tři dny budou mít formu příměstského tábora se základnou v komunitním centru. Děti se ale podívají i např. na dětské dopravní hřiště nebo do hasičské zbrojnice. Další dva dny budou výjezdové a jejich součástí bude i návštěva lanového centra a rafty.

„Oproti loňskému roku chceme vytvořit menší skupinu dětí, ale realizovat tábor ve dvou turnusech po pěti dnech vždy pro 16 dětí. I letos plánujeme spolupráci se studenty pedagogiky volného času Technické univerzity Liberec,“ vysvětluje manažerka prevence kriminality z oddělení krizového řízení Irena Svobodová.

Příměstský tábor

Komunitní centrum pro národnostní menšiny v Zeleném údolí (Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.) se společně s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Kruháč (Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou) a občanským sdružením Prostory podílí na projektu Sportovní aktivity pro mládež ohroženou sociálním vyloučením.

Soustřeďuje se v něm na mládež ve věku 8 -18 let a činnost je zaměřena na sociálně vyloučené lokality Za Plynárnou, Zelené údolí a na rizikovou lokalitu Dlouhá, Revoluční. „Ve všech zmíněných lokalitách se jedná převážně o romskou mládež pocházející často z rodin, pro které je typická vysoká zadluženost, nízká vzdělanost a dlouhodobá nezaměstnanost. Děti se často nemohou do mimoškolních aktivit zapojit z finančních důvodů,“ charakterizuje cílovou skupinu Svobodová.

Sportovní aktivity probíhají touto formou od roku 2008, kdy bylo v Zeleném údolí vybudováno víceúčelové hřiště. Pravidelně se tu začala scházet skupina dětí, která se věnovala florbalu, basketbalu, volejbalu apod., v zimě se činnost přesunula do školní tělocvičny. Stejným způsobem fungovala další skupina v lokalitě Dlouhá, Revoluční, kde bylo loni otevřeno nízkoprahové centrum Kruháč.

Od začátku je projekt postaven na práci neziskových organizací a studentech Technické univerzity Liberec. „Tohoto modelu se chceme držet i nadále. Děti se budou scházet jednou týdně pod vedením osob z o. s. Prostory a z centra Kruháč, které s nimi pracují průběžně. Aktivity plánujeme na 2,5 hodiny týdně - jedna hodina pro děti do 12 let, jeden a půl hodiny pro starší. V případě nepříznivého počasí a v zimě budeme opět využívat školní tělocvičny, v průběhu projektu počítáme s 2-3 turnaji a sportovními hrami během prázdnin,“ vysvětluje manažerka prevence kriminality.

Součástí projektu je i dovybavení obou lokalit - nákup venkovního pingpongového stolu pro Komunitní centrum, doplnění materiálu jako floorbalové míčky, pingpongové pálky apod. a nákup vybavení na netradiční sporty (lakros, ringo). Celý projekt je ohodnocen částkou 92 000 Kč.

Dědečku a babičko, zahrajme si maličko

Třetí projekt předkládá Městská policie Jablonec nad Nisou a nazvala jej Dědečku a babičko, zahrajme si maličko. Podle plánu by měl probíhat od 1. června do 31. srpna.

Městská policie se tímto projektem chce v rámci prevence kriminality věnovat hned dvěma věkovým kategoriím obyvatel společně - dětem a seniorům. „Jedná se o dvě skupiny, které vůči sobě mají mnohdy kritické postoje. Našim cílem je zviditelnit rizika hrozící právě jim a navodit atmosféru vzájemného mezigeneračního porozumění,“ říká Miloslav Lejsek z MP.

Projekt je souborem seminářů vedoucích k diskuzi o generačních problémech z různého úhlu pohledu, ať už jde o kriminalitu, lhostejnost či osamělost. V jeho rámci mohou prarodiče s vnoučaty trávit volný čas a ještě se dovědět, jak předcházet každodenním nástrahám a nebezpečím.
Vytvořeno 9.4.2010 14:14:12 | přečteno 2404x | Petr Vitvar
load