Trocha statistiky v policejní práci

Tisková zpráva 27. 03. 2009

Výroční zprávu o činnosti městské policie v roce 2008 předložil včera zastupitelům ředitel MP Jablonec nad Nisou Jiří Rulc. Po projednání ji zastupitelé vzali na vědomí.

Zpráva byla rozdělena do pěti částí. V první části se hovoří o plnění plánu hlavních úkolů městské policie v roce 2008, který schválilo zastupitelstvo města na loňském lednovém zasedání. Ve druhé jsou shrnuty hlavní oblasti práce MP, třetí uvádí celkový souhrn evidovaných a zpracovaných událostí za celý rok 2008 v porovnání se stejným souhrnem z roku 2007.

Dalšímu souhrnu, tentokrát evidovaných a zpracovaných událostí, kterými se Městská policie Jablonec nad Nisou zabývala po celé jedno desetiletí, se věnuje část čtvrtá. V té je proveden i rozbor statistických údajů ve srovnatelných ukazatelích získaných z informačního systému Městské policie Jablonec nad Nisou „DERIK“. Součástí statistických grafů jsou i lineární spojnice trendů, jejichž vývoje jsou popsány pod jednotlivými grafy. V závěru části je pak i vyhodnocení trendů a z nich vzniklé úkoly pro další léta. Pátá část shrnuje současný stav, postupy a cíl MP pro následující období roku 2009.

Další informace

Vytvořeno 27.3.2009 13:08:15 | přečteno 2334x | Petr Vitvar
load