Třináct poradců pro energetiku

Tisková zpráva 25. 04. 2008

Na květnovém zasedání zastupitelstva představí předsedkyně nového Výboru pro energetiku Soňa Paukrtová jeho dvanáct členů, pracovní plán a jednací řád. Spolu s ní předloží starosta Petr Tulpa zastupitelům vyúčtování aktuální ceny tepla.

Posláním výboru pro energetiku jakožto poradního sboru zastupitelstva města bude nalézat přijatelná a společensky akceptovatelná řešení udržení, modernizace a dalšího rozvoje sítě centrálního zásobování teplem (CZT) a ta po té předkládat a doporučovat zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Centrální zásobování teplem je reprezentováno zejména společností Jablonecká teplárenská a realitní a.s. (JTR), ve které město Jablonec nad Nisou vlastní 34,22% a MVV Energie CZ s.r.o. 65,78%.

V důsledku rostoucí ceny paliva, kvůli níž roste i cena tepla dodávaného z CZT, akcionáři JTR v roce 2007 dospěli k rozhodnutí aktualizovat Dlouhodobou koncepci podnikatelské činnosti JTR. Město se ve stejné době nezávisle rozhodlo aktualizovat Územní energetickou koncepci města.

Základní strategické cíle byly definovány za oba akcionáře následovně:

Město Jablonec nad Nisou

  • udržení funkční soustavy CZT při zachování konkurenceschopné ceny tepla
  • dlouhodobá perspektiva JTR

MVV Energie CZ s.r.o.

  • ekonomická prosperita
  • strategické partnerství s městem
  • přiměřenost ceny tepla

Další skupinou jsou pak odběratelé, kteří chtějí získávat energie za co nejnižší ceny, s co nejnižšími náklady a s vysokou mírou spolehlivosti.

Nalezení přijatelných řešení pro všechny strany je do budoucna obtížné, proto je třeba hledat vzájemný konsenzus tak, aby cíle a zájmy jednotlivých stran byly v co největší přijatelné míře respektovány a ekonomicky i společensky přijímány. A právě k tomuto hledání má přispět Výbor pro energetiku. Proto bude složen ze zástupců jednotlivých klubů napříč politickým spektrem, z odborné veřejnosti a představitelů významných skupin odběratelů.
Vytvořeno 25.4.2008 12:59:44 | přečteno 2263x | Petr Vitvar
load