Tři milionové akcie pro Jablonec

Tisková zpráva 06. 11. 2009

Rada města včera schválila upsání tří nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě jeden milion korun, a to vkladem nemovitostí do jmění společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s.

„V návaznosti na dřívější usnesení rady a zastupitelstva města ohledně majetkového vstupu Jablonce do DPML, a.s., nyní nadešel čas, aby zmocněnec města učinil úkony nezbytné dle obchodního zákoníku vedoucí k upsání tří nových kmenových akcií pro město Jablonec nad Nisou v nominální hodnotě 1 milionu korun, které město získá jako protihodnotu za vložené pozemky pod stávající tramvajovou tratí Jablonec - Liberec,“ vysvětluje místostarosta Lukáš Pleticha.

Vloženými pozemky představujícími komunikace či plochy zeleně tak byl zvýšen základní kapitál společnosti DPML, a. s. Svým rozhodnutím zároveň radní zmocnili místostarostu Lukáše Pletichu k podpisu smlouvy o upsání akcií a prohlášení o vložení nepeněžitého vkladu do jmění společnosti i k zastupování v řízení o změnu zápisu v obchodním rejstříku a o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Vytvořeno 6.11.2009 13:40:32 | přečteno 2241x | Petr Vitvar
load