Tentokrát se diskutovalo o přehradě

Tisková zpráva 17. 06. 2009

Druhé z nové řady veřejných setkání, které pořádá v rámci projektu Místní Agendy 21 jablonecká radnice, proběhlo v úterý 16. června od 18 hodin v restauraci CORNY městské haly. Po tom, které zjišťovalo skutečnou potřebu zařízení typu jeslí ve městě, se tentokrát otázky zaměřily na veřejnou představu podoby přehrady Mšeno. Vzorek ochotný diskutovat a mající zájem o dění ve městě se rovnal necelé čtyřícítce občanů.

Opět byly přítomným nabídnuty čtyři otázky, prostřednictvím kterých chtělo město zjistit, jaké jsou skutečné potřeby, představy a požadavky jabloneckých občanů. Zcela jasně vyplynulo, že si i veřejnost přeje zachovat ryze přírodní ráz vodní nádrže a nepřeje si její břehy zastavět komerčními projekty typu hotelů, penzionů a podobně.

Druhá otázka se snažila zjistit, zdá mají občané pocit, že kolem přehrady je dostatek sportovišť či zda nějaká chybí, popřípadě jaká. Přítomní se opět shodli na tom, že sportovní zázemí je dostatečné, jen je třeba současná sportoviště zrekonstruovat, v tomto případě uváděli hlavně areál Břízek a loděnici, a pak je také dobře udržovat. Stejně tak je třeba dobře udržovat i pláže a travnaté plochy.

Co se týká dostatečnosti v občanské vybavenosti, tedy umístění toalet, převlékáren, sprch či možnosti občerstvení, opět většina přítomných konstatovala, že tady by se jejich počet měl zvětšit. Zazněly také konkrétní poznámky na rozšíření počtů košů na odpadky i psí exkrementy, které by se neměly omezovat pouze na okolí první přehrady, ale je třeba jejich umístění rozšířit i kolem dalších dvou částí přehradní nádrže. Naprostou většinu hlasů však u této otázce získal požadavek na zřízení pevného stanoviště městské policie, obdobného tomu, které má u přehrady záchranná služba.

Zvýšení hlídkové činnosti městské policie například formou cyklohlídek požadovala veřejnost také u čtvrté otázky, jež zjišťovala míru bezpečnosti při rekreaci u přehrady. Strážníci by zde měli kontrolovat majitele psů, aby své chráněnce nenechávali volně pobíhat či koupat se, dále by měli kontrolovat automobilisty překračující zákazové značky či pohyb motorkářů. Občané také požadovali omezení pohybu bruslařů na in-linech ve Sportovní ulici, která by měla být spíše určena jako dopravní spojka pro obsluhu Břízek a zdejší obyvatele.

Vyhodnocení celého setkání se objeví na plakátech, které budou vyvěšeny na stejných místech jako ty zvací, v autobusech MHD, ale také v Jabloneckém měsíčníku a na stránkách webu.

Další informace

Vytvořeno 17.6.2009 14:30:43 | přečteno 2300x | Petr Vitvar
load