Technický stav přehrady před sezónou

Tisková zpráva 27. 06. 2008

1. údržba zeleně

Smluvně ji provádí SKS, s.r.o.

 • od cyklostezky k panelovým domům (západní strana přehrady) sekáno 7 x ročně, z toho 2 x s odvozem travní hmoty, 5 x s mulčováním
 • ostatní zelené plochy vč. dětských hřišť (u Rybářské bašty, potopená loď Korzár) 3 x ročně.

Práce na objednávku

 • Tajvan (pozemky města) vč. plochy nově převedené na město (p. Vogt) 2 x ročně.
 • Údržbu pozemků v majetku státu zajišťuje správce Povodí Labe. V době největšího růstu trav se seká průměrně jednou za čtrnáct dní. Jedná se o plochy pod domem hrázného, park pod přehradou a břehy až po cesty.

2. likvidace odpadků

 • TSJ, s.r.o. vyváží každý den koše a odstraňuje odpad, stejně tak uklízí i kolem stánků, jejichž provozovatelé jsou povinni ze zákona odpad třídit.

3. úklid ploch města

 • Smluvně provádí TSJ, s.r.o., v současné době cca 2 x týdně - dle potřeby a v sezóně každý den.

4. úklid ostatních ploch

 • Pozemky ve správě Povodí Labe, s.p. - pláže se uklízí 1 - 2 x týdně podle potřeby.

5. dětská hřiště

 • Opět smluvně TSJ, s.r.o., podle smlouvy zejména kontrolují stav herních prvků (dětská hřiště) a dopadových ploch vč. úklidu odpadu.

6. zelené plochy Tajvan

Práce na objednávku

 • Tajvan (pozemky města) vč. plochy nově převedené na město (p. Vogt) 2 x ročně s odvozem hmoty

7. provoz WC

Na jablonecké přehradě je návštěvníkům k dispozici 8 veřejných WC, jejichž majitelem je město.

Jsou v:

 • v lesíku naproti městské hale
 • u parkoviště pod JABLONEX GROUP (bývalá Bižuterie)
 • za Povodím Labe, pod nově zřízeným dětským hřištěm
 • u sauny Bižuterie u beachvolejbalových hřišť
 • na Tajvaně
 • u Rybářské bašty
 • mšenská strana - před a za „Prutem“

O provoz WC se starají TSJ s.r.o. na základě smluvního vztahu s městem. WC byla vybudována pro návštěvníky přehrady a mají městem určenou provozní dobu. Za slunečného a teplého počasí cca od 8:00 do 20:00 hodin a jsou bez obsluhy. Denně jsou uklízena, v případě velké návštěvnosti i několikrát za den.

WC u nového dětského hříště byla již letos otevřena od 7. května vzhledem k pěknému počasí.

Dále je možnost využití WC ve slunečních lázních.

8. letní dozor

 • I v letos bude po dobrých zkušenostech z předchozích let realizován tzv. letní dozor. Označení pracovníci - většinou studenti na kolech - budou v červenci a srpnu provádět denně od 10:00 do 20:00 hodin dozorovou službu, drobný úklid a spolupracovat při odstraňování zjištěných nedostatků s příslušnými orgány a organizacemi. Pracovníci mají mobilní telefony s čísly na všechny dotčené organizace (TSJ, MP, Povodí Labe, Vodní záchranná služba, atd…)

9. stánky na pozemcích města

 • Prodej občerstvení bude organizován tak jako v předchozích letech jednotlivými prodejci ve čtyřech stabilních stáncích, které jsou zde umístěny na základě nájemní smlouvy. Kromě nich se opět objeví některé mobilní s cukrovou vatou, pečivem, zmrzlinou, popcornem, ovocem-zeleninou, apod.

10. provoz slunečních lázní

 • Sluneční lázně jsou pronajaty firmě TEXO PLUS s.r.o., která je dále pronajímá p.Pokornému, s kterým je velice dobrá spolupráce. V minulých letech se objevily problémy s odkanalizováním, proto bylo do kalové jamky umístěno silnější kalové čerpadlo. V dubnu město provedlo nezbytné opravy. V blízké budoucnosti se však počítá s radikální přestavbou.

11. sportoviště na mšenské straně

 • Na tzv. mšenské straně spravuje oddělení technické správy obsluhy a bytů (TOB) šest hřišť s asfaltovým povrchem vybavených brankami, streetbalovými koši, sloupy na volejbal a sloupky na tenis. Na dvou jsou také stoly na stolní tenis.

12. pontony

 • Na hladině přehrady jsou od května opět tři pontony, které jsou velmi populární.

13. parkování

 • u plaveckého bazénu
 • nad CORNY městskou halou
 • podél silnice U Přehrady
 • naproti Jablonexu
 • u Rybářské bašty

Parkovat lze i v přilehlých ulicích při dodržování dopravního značení. Všechny vyjmenované plochy jsou v trvalé správě TSJ, které se o ně průběžně starají.

Rovněž předpokládáme využití i soukromého parkoviště v ul. Za Hrází.

Vytvořeno 27.6.2008 12:21:50 | přečteno 2520x | Petr Vitvar
load