Systém včasné intervence

Tisková zpráva 09. 06. 2010

Na lednovém jednání schválili jablonečtí zastupitelé Městský program prevence kriminality na rok 2010, jehož součástí je i projekt systému včasné intervence pro okres Jablonec nad Nisou. Na něj město žádalo Ministerstvo vnitra ČR o státní účelovou dotaci.

Republikový výbor pro prevenci kriminality dotaci městu Jablonec nad Nisou schválil, a to ve výši 932 000 Kč. Město se bude na projektu podílet 271 000 korunami společně s Tanvaldem a Železným Brodem v poměru podle počtu obyvatel na území obcí s rozšířenou působností. Obě města jsou partnery Jablonce v projektu společně s Krajským ředitelstvím Libereckého kraje, Policií ČR, jabloneckým střediskem Probační a mediační služby ČR, okresním státním zastupitelstvím a okresním soudem.

Informační systém včasné intervence je vytvořen jako webový a všichni uživatelé do něj přistupují přes jediné společné rozhraní podle různých oprávnění k práci. Tím je zaručeno, že daná skupina uživatelů má umožněn přístup jen k předem určeným funkcím a příslušným datům.

Cílovou skupinou projektu jsou děti s nahromaděnými závažnými výchovnými problémy, ohrožené zanedbáváním péče, týráním a zneužíváním, děti s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, na útěku ze zařízení, nebo děti, které se dopustily protiprávního jednání bez ohledu na pozdější kvalifikaci skutku a podobně.

Projekt chce dosáhnout stavu, kdy budou rychle předávány informace, a to jakmile vznikne podezření na týrání nebo zneužívání dětí, toulání, šikanu, záškoláctví, výchovné problémy a páchání trestné činnosti. Tímto rychlým, čili včasným jednáním je možné:

  • snížit míru a závažnost delikvence dětí;
  • odklonit dětské delikventy od kriminální kariéry;
  • posílit postavení obětí trestných činů při řešení delikvence dětí;
  • vytvořit komplexní a funkční systém péče o ohrožené děti na lokální úrovni;
  • prevence v dané lokalitě.

V praxi to znamená, že přijde-li k lékaři potlučené dítě, jehož zranění však vzbuzují podezření na týrání, nahlédne lékař do systému, kde se mu objeví, zda dítě už někdy týráno bylo a on hned může reagovat směrem k příslušným orgánům, tedy k bezpečnosti a sociálně právní ochraně dětí. Pokud je někde zadrženo dítě v hodinách, které jsou nepravděpodobné na procházku, nahlédne strážník do systému a zjistí, že se jedná o někoho, kdo stále utíká - z rodiny, z výchovného zařízení apod. a opět je možná velmi rychlá reakce díky informacím, které jsou v systému včasné intervence obsažené.

Projekt systému včasné intervence se začal chystat v říjnu roku 2008. Roční příprava spočívající ve sběru informací a zkušeností z měst, kde už podobný systém funguje (Náchod či Svitavy) i oslovování možných partnerů vyvrcholila vytvořením konkrétního projektu a ziskem státní dotace.

Další informace

  • Hlavní dokumenty (strategické dokumenty města ke stažení, mimo jiné také Městský program prevence kriminality)
Vytvořeno 11.6.2010 10:50:42 | přečteno 2828x | Petr Vitvar
load