Supersever není žádoucí

Tisková zpráva 18. 12. 2009

Také jablonečtí zastupitelé se zabývali návrhy tras rychlostní komunikace R 35, a to zvláště její superseverní variantou. Protože tato silnice by nebyla nikterak pro město prospěšná, naopak hrozí nebezpečí zvýšeného množství tranzitní dopravy, zastupitelé ji neschválili.

Seznámit se s vizualizacemi všech tří variant - severní, jižní a superseverní - rychlostní komunikace R 35 Turnov - Hradec Králové měli jablonečtí zastupitelé možnost už v pondělí 14. prosince v podvečer na semináři.

Stejné materiály jsou i podkladem pro rozhodování zastupitelů Libereckého kraje. Superseverní varianta silnice R35 v úseku Rádelský Mlýn - Rychnov u Jablonce n. N. - Jičín je finančně velmi náročná, velice rozporuplná z hlediska obsluhy území i z hlediska krajinářského. Navíc hrozí jednak převedení finančních prostředků státu na superseverní variantu silnice R-35 na úkor řešení jabloneckého Jižního obchvatu (silnice I/10), ale i neúměrné zatížení budoucí Západní tangenty v Jablonci nad Nisou ve směru východ-západ zahuštěním tranzitní dopravy Jičín - Liberec.

Pro Jablonec nad Nisou jsou z hlediska silniční dopravy vysoce důležitá spojení:

  1. Silniční propojení s Libercem (Liberec-Kunratická, Lukášov, Rýnovice) v trase ulic Čs. Armády, Belgická a Ladova po okružní křižovatku Tovární-Želivského pro lokální spojení Liberec (100 000 ob.) - Jablonec n. Nisou (45 000 ob.);
  2. Jižní obchvat Jablonce nad Nisou (Jablonec n. N., Nová Ves, Smržovka) v návaznosti na silnici I/65 u staré porodnice a dále dvěma tunely po úbočí Černé Studnice do Nové Vsi a dále do Smržovky k Bílému Mlýnu pro odvedení tranzitní nákladní a rekreační dopravy z centra města;
  3. Západní tangenta (Gymnázium, okružní křižovatka Tovární-Želivského) podél železniční tratě mezi Gymnáziem a Libereckou ulicí pro regulaci silné vnitroměstské dopravy v centru Jablonce nad Nisou (Liberecká-Budovatelů).

Tyto trasy jsou zakotveny v současném územním plánu města a jsou i podkladem pro zpracovatele nového územního plánu.

Vytvořeno 18.12.2009 11:27:03 | přečteno 3544x | Petr Vitvar
load