Stav zimní údržby k pátku 20. února 2009

Tisková zpráva 20. 02. 2009

Za deset dnů. Tedy od 10. února k dnešnímu dni, spadlo na území Jablonce 105 cm sněhu. Celkový spad za zimu 2008 - 2009 se zatím rovná číslu 2,84 m. Komunikace I. a II. třídy jsou bez problémů.

V současné době jsou všechny komunikace na území města sjízdné se zvýšenou opatrností, některé komunikace zařazené ve III. pořadí na perifériích jsou sjízdné pouze v jednom jízdním pruhu. Jedná se o ty s celkovou šířkou 3,5 až 4,5 m, které jsou zejména v lokalitě Proseč (ulice Nad Školkou, Zlatá ulička, V Lukách, Pod Kapličkou, Za Říčkou), Vrkoslavice (Petřínská, Jana Žižky, Blanická, U Čertova kamene, Turistická), Kokonín (Zvonková, Schovaná, Dalešická, Lyžařská, Tyršova stezka, Jasná, Dubová), Jablonecké Paseky (Pod Lesem, Jindřichovská, Na Pláni).

Stav jabloneckých sídlišť

Šumava, Žižkův Vrch, Rýnovice, Paseky: sídlištní komunikace mají zúžený jízdní profil, a to hlavně i kvůli parkujícím osobním vozidlům a absolutnímu nerespektování dopravních značek. I přes tyto překážky jsou všechny komunikace průjezdné.

Chodníky

Přímé centrum města je bez problémů. Časové lhůty nelze zajistit především na chodnících podél komunikací v údržbě Krajské správy silnic Libereckého kraje. Jejich velké pluhy musí totiž vypluhovat celou šíři profilu komunikace a nemohou už vyhrnovat sníh na již vzniklé mantinely, a tak jsou chodníky např. ulic Prosečská, Podhorská, Pražská, Chelčického, Liberecká, Budovatelů, Rychnovská, Maršovická při každém průjezdu velkého pluhu krajské správy zahrnovány novým prosoleným sněhem, který pak na chodnících zamrzá. Jediným řešením je sníh odvážet.

Na chodnících mimo Krajskou správu silnic LK mají technické služby největší problémy s plněním lhůt - V. Nezvala, 28. říjen, Rýnovická. Tím hlavním důvodem je úzký profil chodníků, který nedovolí průjezd chodníkové mechanizace.

Parkoviště zařazené ve II. pořadí

Problematické vzhledem k plnění časových lhůt je parkoviště v Mlýnské ulici, kde trvale parkující vozidla znemožňují vjezd nakladačů. U ostatních parkovišť zařazených ve II. a III. pořadí nejsou lhůty úklidu překračovány, problémem je pouze větší počet parkujících aut.

Zastávky MHD

Ze zastávek MHD je denně odvážen sníh, a to hlavně z centra města a hlavních autobusových tras. Největším problémem jsou zastávky v oblasti Bártlova vrchu, Malých Vrkoslavic, ulic Turnovská, Želivského a Horní, kde jsou zastávky bez zálivu jen na krajnici komunikace.

Plošné vyvážení sněhu

Od pondělí 16. února probíhá plošné vyvážení sněhu: rozhledová pole křižovatek, hráze sněhu podél výše uvedených problémových chodníků, okružní křižovatky, placená parkoviště, střed města. Dále může být vyvážení sněhu posíleno o další mechanizaci, v současné době je k dispozici cca 8 nakladačů, 2 sněhové frézy, 10 velkoobjemových vozidel. Toto opatření je však nutno chápat v souvislosti s vynaloženými finančními prostředky, které se budou pohybovat cca 500 tis. Kč za jeden den (dnes 350 až 400 tis. Kč). Pro toto opatření se rozhodla komise zimní údržby na tento víkend.

Plán pátek 20. 2. 2009

3 x nakladač JCB, 4 x nakladač Locust, 1 x SKS teleskop, 1 x lopatkový nakladač, 3 x fréza, ŠT 180 špice, ŠT 180 Dozer, 13 průtahových traktorů, chemické, inertní sypače.

Zimní údržba a městská policie

Téměř stálé sněžení si nevyžádalo zvláštních zákroků jablonecké městské policie vůči veřejnosti. V době od 10. do 19. února upozornili strážníci TSJ, s.r.o. ve třech případech na nutnost provést zimní údržbu. V sedmnácti případech zjistili sami nebo je upozornili občané na špatně parkující vozidla znemožňující tak zimní údržbu. Z tohoto počtu pět řidičů dostalo blokovou pokutou, dalším třem domluvili a čtyři byli pro nepřítomnost předvoláni na služebnu.

Vytvořeno 20.2.2009 14:49:28 | přečteno 2178x | Petr Vitvar
load