Starosta převzal návrh na referendum

25.11.2011 - Včera (24.11.) při zasedání jabloneckého zastupitelstva předal předseda Osadního výboru Kokonín Josef Šikola, jako zmocněnec přípravného výboru, do rukou starosty Jablonce Petra Beitla návrh na referendum k odtržení Kokonína od Jablonce nad Nisou.

„Návrh přijímám, ale ne právě s radostí, protože to není šťastné řešení pro naše občany. Překvapený nejsem, jelikož Kokonín tuto akci avizoval,“ řekl po převzetí návrhu starosta Beitl.

Nyní oddělení interního auditu a stížností prověří všechny náležitosti návrhu a nejdéle do 120 dnů, bude-li vše v pořádku, musí město Jablonec nad Nisou vyhlásit referendum.

Další informace

Co znamená pro obec získat samostatnost

Zákon o obcích garantuje právo určité části velkých obcí se osamostatnit a spravovat si svoje záležitosti. Nicméně tento proces je spojený s některými podmínkami: nová obec musí mít minimálně 1000 obyvatel a nesmí jít o „ostrov“ území uprostřed jiné obce. Důležitým předpokladem pro osamostatnění je, že si jej odsouhlasí občané v místním referendu. Pokud jsou všechny podmínky splněné, rozhoduje o oddělení části území, a tak vlastně i o vzniku samostatné obce, následně krajský úřad. Odtržení však může přinést i problémy, které mohou nastat při dělení majetku a závazků, obvykle dluhů, mezi původní a nově vzniklou obec. Nově vzniklá obec přebírá také povinnost spravovat komunikace, zeleň, školy, školky, zajistit městskou hromadnou dopravu, musí zřídit a obsadit nový obecní úřad, zvolit svoje orgány, označit svoje území, občané si musí vyměnit doklady atd.

Nová obec - nový rozpočet a povinné platby

Podle srovnání s jinými obcemi s cca dvěma tisíci obyvateli by Kokonín mohl disponovat částkou okolo dvaceti milionů korun, ale to se dnes opravdu zodpovědně nedá říci, platí různá pravidla pro různě veliké obce. Přesně stanovit by bylo možné jen příjem tzv. na obyvatele, ale i to je věc, kde ministerstvo financí připravuje změny a nikdo přesně nedokáže říci, jak bude rozpočtové určení daní pro obce vypadat od roku 2013. Rozpočet obce mohou vylepšit sídla právnických a fyzických osob. Příjmy obcím neplynou jen z přerozdělení části státem vybíraných daní, ale také z místních daní a poplatků, dotací a podobně, které se obec od obce velmi liší. Samostatnost je tak výhodná pro obce, majících na svých územích lukrativní činnosti či trvale bydlící velmi bohaté podnikatele. Legislativa v současnosti vznik samostatných malých obcí nestimuluje, ba právě naopak - nastavuje podmínky, které pro takové menší samosprávné útvary nejsou příliš výhodné.

Kolik je třeba podpisů pro platné referendum

Zákon o místním referendu hovoří jasně - pro to, aby bylo referendum o oddělení části obce vůbec platné, je třeba účast minimálně 35% oprávněných voličů. Nicméně pro to, aby bylo závazné, muselo by se pro oddělení vyjádřit více jak 50% všech oprávněných voličů. Důležité je, že pro návrh na vyhlášení referenda je nutné, aby se k němu připojilo minimálně 30% oprávněných osob. Pro upřesnění, na území Kokonína je v současnosti evidováno 1487 oprávněných voličů.

Citace Marek Řeháček, tajemník MěÚ Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 25.11.2011 10:06:57 | přečteno 2948x | Petr Vitvar
load