Sociální službu poskytne Diakonie Českobratrské církve

Tisková zpráva 19. 06. 2009

Projekt Diakonie Českobratrské církve evangelické na poskytovatele sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jablonci nad Nisou pro rok 2009 vyšel vítězně i ze včerejšího jednání jabloneckých zastupitelů.

„Projekt diakonie vyhodnotila 1. června dle zastupitelstvem schválených kritérií Řídící skupina komunitního plánování, stejně jako Komise humanitní péče, která projekt doporučila městu schválit,“ říká manažer pro koordinaci sociálních věcí Jan Heinzl.

Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z největších nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti. Sociální práci vykonává ve 33 střediscích, která pracují na 51 místě po celé republice. Organizace má vlastní vnitřní systém vzdělávání, zavádění standardů kvality a manažerské supervize. Tři střediska jsou specializovaná na práci v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Všechna mají akreditaci od České asociace streetwork, přičemž středisko v Rokycanech získalo prestižní výroční cenu asociace za rok 2006.

„Cílem nízkoprahového centra je předcházet problémům vhodnými formami primární prevence, podporovat zvládání obtížných životních situací, jako jsou například potíže s rodiči, rozpad rodiny, životní krize, partnerské problémy, bydlení, zneužívání, šikana apod., ale i podporovat sociální začlenění dětí a mládeže do společnosti včetně místní komunity. A sem patří kromě jiného vzdělání a možnost uplatnění na trhu práce,“ vysvětluje Heinzl.

Diakonie má stanoven harmonogram práce pro nízkoprahové centrum zatím od prázdnin do konce kalendářního roku, ale bude vykonávat sociální práci tohoto typu pro město i příští rok. Od 1. července do 31. prosince tohoto roku bude však provoz centra financován z prostředků schválených na realizaci I. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Jablonce nad Nisou. Od roku 2010 se předpokládá vícezdrojové financování s podílem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, města Jablonec nad Nisou a dalších subjektů.

Prázdniny budou naplněny nejprve prací na ulici, hledáním nových uživatelů a předáváním kontaktů. Klub bude v provozu zpočátku dvakrát týdně, později dle potřeby každý den kromě víkendů s pátečními komponovanými pořady. Od září do prosince má diakonie v plánu kontaktovat ředitele základních a středních škol a rozběhnout běžný provoz klubu s pravidelným pátečním programem.

Pro službu nízkoprahového zařízení město vybralo nebytové prostory v přízemí objektu na ulici 5. května 2, kde nyní dokončuje rekonstrukce.

Další informace

Vytvořeno 19.6.2009 13:15:51 | přečteno 2613x | Petr Vitvar
load